Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2000 Legislativní dokumenty Ano
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2004 Legislativní dokumenty Ano
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1997 Legislativní dokumenty Ano
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1991 Legislativní dokumenty Ano
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1991 Legislativní dokumenty Ano
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1992 Legislativní dokumenty Ano
Zákon o sociálních službách - Václav Krása Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2004 Audiozáznam Ano
Zákon o sociálních službách pod lupou Černá, Milena 2006 Článek v periodikách Ne
Zákon o zaměstnanosti prý diskriminuje cizince a invalidy Česká televize - Zprávy 2012 Videozáznam Ano
Zaměstnanec se schizofrenií? anonymní dílo 2010 Článek v periodikách Ne
Zaměstnání pro zdravotně postižené Česká televize – Hledám práci 2007 Videozáznam Ano
Zaměstnávání handicapovaných (reportáž Veroniky Jonášové) Česká televize - Ekonomika + - Kariéra 2012 Videozáznam Ano
Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen a dalších kategorií Červinka, Tomáš, Leiblová, Zdeňka 2009 Monografie a sborník Ne
Zaměstnávání osob s postižením - Hana Potměšilová Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Červenková, Eva 2007 Diplomová práce Ano
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Bartoňová, Miroslava, Vítková, Marie 2007 Článek v periodikách Ne
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zákaz jejich diskriminace [rukopis] Ambrožová, Jana 2011 Disertační práce Ano
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce - Podporované zaměstnávání lidí s mentálním postižením [rukopis] Urbanová, Kristýna 2008 Bakalářská práce Ano
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením [rukopis] Voděrová, Lenka 2008 Diplomová práce Ano
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením [rukopis] Vránová, Zuzana 2006 Diplomová práce Ano
Zaměstnávání zdravotně postižených Jouza, Ladislav 2005 Článek v periodikách Ne
Zaměstnávání zdravotně postižených - Božena Jirků (konto Bariéry), Alexandra Zajíčková a Eva Chaloupková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2006 Audiozáznam Ano
Zaměstnávání zdravotně postižených - Božena Jirků (konto Bariéry), Rudolf Kubík a Petr Draxler Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2007 Audiozáznam Ano
Zaměstnávání zdravotně postižených / Návrh zákona o sociálních službách - Tomáš Potůček Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2005 Audiozáznam Ano
Zaměstnávání zdravotně postižených a náhradní plnění - Václav Krása a Petr Kuře Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2010 Audiozáznam Ano
Zaměstnavatelnost zdravotně postižených občanů [rukopis] Adamová, Markéta 2008 Bakalářská práce Ano
Zánět středního ucha, diagnostika a léčba Šlapák, Ivo 2008 Článek v periodikách Ano
Zánětlivá onemocnění ucha u dětí [Onemocnění ucha u dětí] Jurovčík, Michal, Sirius 2015 Článek v periodikách Ano
Záněty dýchacích cest u dětí Šlapák, Ivo 2017 Článek v periodikách Ne
Záněty očí [Děti s jiným závažným zdravotním znevýhodněním] Odehnal, Milan, Sirius 2014 Článek v periodikách Ano
Západočeská univerzita připravuje odborníky pro tělesnou výchovu lidí s postižením Český rozhlas - Plzeň - Zprávy 2012 Audiozáznam Ano
Zápal plic - časté onemocnění v dětském věku [Děti s jiným závažným zdravotním znevýhodněním] Chládková, Jiřina, Sirius 2014 Článek v periodikách Ano
Zařízení FODu Klokánek je i v Litoměřicích - Iva Prudičová Český rozhlas Sever - Co se děje na severu 2006 Audiozáznam Ano
Zásady správné komunikace sociálních pracovníků s lidmi s postižením [rukopis] Novotná, Anna 2009 Bakalářská práce Ano
Zásady zdravého opalování - MUDr. Jana Hercogová Český rozhlas - Třináctka Plus 2014 Audiozáznam Ano
Zásady zrakové hygieny u dětí se zrakovým postižením [Vzdělávání dětí se speciálními potřebami] Stejskalová, Kateřina, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Závazek mlčenlivosti Okamžik (sdružení) 2012 Výzkumy Ano
Závažná dětská neurologická onemocnění [Děti s jiným závažným zdravotním znevýhodněním] Šišková, Dana, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Závěrečná metodika (příklad „dobré praxe“) projektu podpořeného Nadací Sirius „Roztáhnout křídla…“ (Raná péče na Vysočině – rozvoj služby pro rodiny s dětmi s postižením) Sdružení Nové Město na Moravě. Raná péče 2013 Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva : výzkum sourozenců bratří a sester s MP - Barbara Polášková Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu o rodině s mentálně postiženým dítětem z pohledu zdravého sourozence - Berenika Hradilová Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu sourozenců mentálně postižených Tereza Horáčková (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd) Není znám Výzkumy Ano
Závislost na internetu - Jaroslav Vacek Český rozhlas - Radio Wave - Diagnóza F, Vacek, Jaroslav 2012 Audiozáznam Ano
Závislost na internetu - Jaroslav Vacek Česká televize - @online, Vacek, Jaroslav 2014 Videozáznam Ano
Závislost na internetu a sociálních sítích - Jaroslav Vacek Český rozhlas - Radio Wave - On air, Vacek, Jaroslav 2013 Audiozáznam Ano
Závislostné správanie na internete Vacek, Jaroslav, Vondráčková, Petra 2009 Článek v periodikách Ano
Zažít město jinak - Centrum integrace dětí a mládeže Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Zázračný lék: Muzikoterapie Český rozhlas - Radio Wave 2012 Audiozáznam Ano
Ždárský denní stacionář - Jaroslav Král Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2006 Audiozáznam Ano
Zdeněk Svěrák, scenárista a prezident správní rady Centra Paraple Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Host Radiožurnálu 2012 Audiozáznam Ano

1 2 3 4 69 70 71 72 73 74 75 76

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS