Sociální aspekty rané péče u dětí s kombinovaným postižením

Autor/ka
Horňáková Petra
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Cílem mojí bakalářské práce bylo zjistit, zda je poskytována raná péče dětem s kombinovaným