homepage

Během první vlny epidemie koronaviru provedl UNICEF ve spolupráci s agenturou STEM/MARK unikátní výzkum s názvem „Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu“. Jeho hlavním cílem bylo zjistit, jaké jsou postoje a názory českých dětí a dospívajících vůči změnám, které pandemie koronaviru přinesla do jejich životů.

celý článek

Co myslíte, že vašim dětem během epidemie koronaviru nejvíce chybí?

Choices

Šikana u předškolních dětí

Slovo šikana je dnes skloňováno téměř všude – mezi rodičovskou veřejností, ve sdělovacích prostředcích, školách, na pracovištích, a dokonce i v mateřských školách. Někdy mám pocit, že za šikanu považujeme jakékoliv chování, které je spojeno s běžnou rivalitou mezi dětmi, s normálními šarvátkami a hádkami. Občas si kladu otázku, zda toto slovo není až zneužíváno a zda za šikanu nepovažujeme zcela běžné projevy v chování, které souvisí s věkem a vývojem. Každý jsme přece v dětství zažili situace, kdy se s námi někdo nebavil, kdy se nám někdo posmíval, kdy jsme se poprali o hračku. Tím však nechci fenomén šikany bagatelizovat a již vůbec jej nechci podceňovat. Položme si tedy otázku, zda může klasická šikana existovat u předškolních dětí?

celý článek

Od digitálního detoxu k digitální rovnováze

Jednou z možností, jak předcházet zdravotním potížím a závislostem na technologiích, je digitální detox či digitální dieta. Každý z nás by to měl někdy udělat. Pokud chceme to samé po dětech, je nutné, aby pochopily, že se nejedná o zákaz, ale o možnost, jak mít technologie pod kontrolou. Aby nám sloužily, ale neovládaly nás.

celý článek

O čem se mluví