Integrace žáků s mentálním postižením do základní školy

Autor/ka
Marie Jelínková
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce pojednává o problematice a možnostech integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy běžného typu.Vymezuje základní pojmy a definice,které s touto problematikou souvisí.Seznamuje s edukačním procesem žáků s lehkou mentální retardací.Specifikuje osobnost dítěte s lehkou mentální retardací.Součástí diplomové práce jsou kazuistiky integrovaných žáků.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/166925/pedf_m/