Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením v Chrudimském regionu

Autor/ka
Alena Málková
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část a výzkumnou. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole je vymezen pojem mentální postižení, etiologie, klasifikace a diagnostika. Druhá kapitola je zaměřena na systém péče o osoby s mentálním postižením, a ve třetí kapitole jsou zcharakterizovány postoje společnosti k osobám s mentálním postižením. Ve výzkumné části vylo provedeno dotazníkové šetření. Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat postoje společnosti k osobám s mentálním postižením.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/200196/pedf_m/