Edukace žáků s mentálním postižením ve speciální třídě v základní škole

Autor/ka
Petra Ouředníčková
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá skupinovou integrací žáků se středně těžkým mentálním postižením v základní škole. Cílem práce je analýza úspěšnosti skupinové integrace žáků s mentálním postižením v běžné základní škole. V teoretické části jsou popsány charakteristické projevy, etiologie, edukace a možnosti integrace žáků s mentálním postižením. Ve výzkumné části je přiblížena skupinová integrace žáků se středně těžkým mentálním postižením do konkrétní základní školy hlavního vzdělávacího proudu, kde tato integrace byla úspěšná. Případové studie, vyhodnocení dotazníků a další metody prokazují, že integrace v této základní škole plní svůj účel.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/345954/pedf_m/