Integrace žáka s mentálním postižením do základní školy

Autor/ka
Drahomíra Zemánková
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá možnostmi vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací v období povinné školní docházky, především integrací do základní školy běžného typu.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/54638/pedf_m/