Role osobního asistenta ve speciálně pedagogické péči u jedinců s těžkým kombinovaným postižením

Autor/ka
Ivana Kuchařová
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá rolí osobního asistenta ve speciálně pedagogické péči u jedinců s těžkým kombinovaným

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/327171/pedf_m/