Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Vzácné mukopolysacharidózy Česká televize - Tep 24 2013 Videozáznam Ano
Vzácné nemoci / Vzácní ale silní Česká televize - 168 hodin 2012 Videozáznam Ano
Vzdělání zrakově postižených Český rozhlas - Radio Wave - Universum 2010 Audiozáznam Ano
Vzdělávání dětí s autismem Česká televize - Klíč 2013 Videozáznam Ano
Vzdělávání dětí s kombinovaným postižením [Vzdělávání dětí se speciálními potřebami] Kunhartová, Monika, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání dětí s mentálním postižením [Vzdělávání dětí se speciálními potřebami] Křížkovská, Petra, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností [Vzdělávání dětí se speciálními potřebami] Weilová, Monika, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání dětí s poruchou chování [Vzdělávání dětí se speciálními potřebami] Olejníčková, Jana, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání dětí s tělesným postižením [Vzdělávání dětí se speciálními potřebami] Horváthová, Ivana, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání dětí s těžkým mentálním postižením v rehabilitační třídě [rukopis] Hausvaterová, Pavlína 2011 Bakalářská práce Ano
Vzdělávání dětí se sluchovým postižením [Vzdělávání dětí se speciálními potřebami] Horváthová, Ivana, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání dobrovolníků pro sociální práci s kienty Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2006 Audiozáznam Ano
Vzdělávání handicapovaných dětí - Blanka Dvořáková Český rozhlas Plus - Hovory 2013 Audiozáznam Ano
Vzdělávání handicapovaných dětí u nás Ústav pro informace ve vzdělávání 2008 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání hendikepovaných dětí - Mgr. Irena Savková Česká televize - Sama doma 2010 Videozáznam Ano
Vzdělávání hluchoslepých dětí — Jak žijí mladí hluchoslepí Česká televize - Televizní klub neslyšících 2005 Videozáznam Ano
Vzdělávání nedoslýchavých maminek Česká televize - Televizní klub neslyšících 2005 Videozáznam Ano
Vzdělávání neslyšících dětí Česká televize - Televizní klub neslyšících 2008 Videozáznam Ano
Vzdělávání neslyšících dětí Česká televize - Televizní klub neslyšících 2014 Videozáznam Ano
Vzdělávání neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem Motejzíková, Jitka, 2005 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání osob s mentálním postižením : (inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním postižením) Franiok, Petr 2008 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání postižených dětí Michalík, Jan, Staňková, Květa 1998 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání pro všechny děti? Švarcová, Iva 1996 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání rodičů v péči o dítě - Eva Kiedroňová — Týden rané péče - Martina Dunděrová Česká televize - Sama doma 2013 Videozáznam Ano
Vzdělávání se zdravotním postižením Česká televize – Klíč 2011 Videozáznam Ano
Vzdělávání sluchově postižených žáků z pohledu učitelů [rukopis] Podolcová, Natália 2010 Bakalářská práce Ano
Vzdělávání žáka s kombinovanou vadou Hošková, Kristýna 2012 Bakalářská práce Ano
Vzdělávání žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami Halfarová, Lenka 2010 Diplomová práce Ano
Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální Vítková, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání žáků se sluchovým postižením z hlediska vedení ke zdravému životnímu stylu Kurková, Petra 2010 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku : zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencis, Teacher Education College Bazalová, Barbora, Fialová, Ilona 2008 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání zrakově postižených dětí - Ivan Antov a Ivo Rek Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Večerní host Radiožurnálu 2011 Audiozáznam Ano
Vzdělávání zrakově postižených dětí - Tereza Hradílková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Z jiného pohledu 2008 Audiozáznam Ano
Vždycky jsem chtěla žít Hučín, Jakub 2000 Článek v periodikách Ne
Vzhůru do terminologické džungle Motejzíková, Jitka 2011 Článek v periodikách Ne
Vznik a vývoj rané péče u nás [Raná péče] Kudelová, Ivana, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Vztah dětí s intelektovým postižením k tělesné výchově a sportu Lejčarová, Alena 2011 Článek v periodikách Ne
Vztah zaměstnanec - klient v domovech pro lidi s mentálním postižením [rukopis] Schagererová, Iveta 2011 Bakalářská práce Ano
Vztah zdravého sourozence a sourozence s mentálním postižením Jeřábková, Jana 2003 Bakalářská práce Ne
Vztah zdravého sourozence a sourozence se syndromem ADHD [rukopis] Jeřábková, Jana 2005 Diplomová práce Ne
Vztahy spolužáků k dyslektickému vrstevníkovi Vágnerová, Marie 2006 Článek v periodikách Ne
Waldorfská pedagogika a jiné alternativy Valenta, Milan 1993 Monografie a sborník Ne
Waldorfská škola - Rostislav Riško Český rozhlas 2 - Praha - V dobrém stylu 2007 Audiozáznam Ano
Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Koutová, Jitka, nadace Sirius 2014 Videozáznam Ano
Webinář portálu Šance Dětem O sebepoškozování Nadace Sirius 2014 Videozáznam Ano
Webový prostor a volby pro všechny: zdravotní znevýhodnění Jungová, Ivana 2012 Článek v periodikách Ne
Williamsův syndrom Česká televize – Klíč 2010 Videozáznam Ano
Wolfův-Hirschhornův syndrom Alfabet.cz, Křehnáč, Vít Není znám Monografie a sborník Ano
Workshopy pro neslyšící děti Česká televize - Televizní klub neslyšících 2005 Videozáznam Ano

1 2 3 4 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS