Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti Rýdl, Karel 1994 Monografie a sborník Ne
Alternativní přístupy ve výuce na Základní škole praktické Lepková, Jana 2007 Diplomová práce Ne
Alternativní školství [Vzdělávání dětí se speciálními potřebami] Horváthová, Ivana, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Amerika, ráj neslyšících Mrózek, Vojtěch, Vysuček, Petr, Chladová, Veronika 2007 Článek v periodikách Ano
Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2009 Výzkumy Ano
Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole Girglová, Veronika 2013 Disertační práce Ano
Analýza komunikační schopnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Bláhová-Ostrezi, Eva 2016 Diplomová práce Ano
Analýza komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu Girglová, Veronika 2011 Rigorózní práce Ano
Analýza komunikačních schopností a rozvoj jazykových rovin u dospělých osob se středně těžkým mentálním postižením Drusová, Lenka 2015 Diplomová práce Ano
Analýza komunikačních schopností u žáků s kombinovaným postižení Dočekalová, Soňa 2016 Diplomová práce Ano
Analýza komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v systému běžných základních škol Girglová, Veronika 2010 Monografie a sborník Ano
Analýza metod rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací Sloupenská, Eva 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza narušené komunikační schopnosti u žáků v základní škole praktické Hamalová, Markéta 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza podmínek canisterapie Kejřová, Anežka 2012 Diplomová práce Ano
Analýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole Sychrová, Pavla 2012 Disertační práce Ano
Analýza podpůrných opatření u žáka s narušenou komunikační schopností integrovaného v běžné základní škole Nytrová, Iva 2012 Bakalářská práce Ano
Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením v Chrudimském regionu Málková, Alena 2010 Diplomová práce Ano
Analýza potřeb péče pro postižené děti ve zvláštních zdravotnických zařízeních Vančurová, Pavlína 2008 Bakalářská práce Ano
Analýza potřeb rodin dětí se zdravotním postižením v souvislosti s nabídkou služeb středisek rané péče Jaroňová, Pavlína 2016 Diplomová práce Ano
Analýza potřeb zrakově postižených dětí školního věku a jejich naplňování v rámci činnosti Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu [rukopis] Češková, Anna 2007 Bakalářská práce Ano
Analýza překážek integrace žáků s tělesným postižením v základních školách Opatřilová, Dagmar 2009 Článek v periodikách Ne
Analýza příčin nízké zaměstnanosti zdravotně postižených žen Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2005 Výzkumy Ano
Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility) Galetová, Zdeňka 2009 Monografie a sborník Ne
Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků Pitnerová, Pavla 2009 Rigorózní práce Ano
Analýza přístupů k jedinci s Perthesovou chorobou s ohledem na edukaci a kvalitu života Válková, Ilona 2015 Diplomová práce Ano
Analýza přístupů odborníků k rodičům dětí se sluchovým postižením v raném a předškolním věku Pichová, Pavla 2016 Bakalářská práce Ano
Analýza procesu diagnostiky u jedinců s lehkým mentálním postižením Šimčíková, Kateřina 2015 Diplomová práce Ano
Analýza procesu integrace žáků s mentálním postižením v běžné základní škole [rukopis] Bartová, Erika 2010 Bakalářská práce Ano
Analýza procesu vyrovnávání se rodičů s narozením dítěte s mentálním postižením Svobodová, Soňa 2015 Bakalářská práce Ano
Analýza profilu výkonu v testu WISC-III u mimořádně rozumově nadaných dětí s dyslexií Portešová, Šárka 2008 Článek v periodikách Ne
Analýza rozvoje komunikačních kompetencí dětí s Downovým syndromem v raném věku Kroščáková, Miroslava 2016 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních schopností dětí s mentálním postižením Charvátová, Ivana 2015 Diplomová práce Ano
Analýza situací, v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností soukromoprávních subjektů) Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených 2008 Výzkumy Ano
Analýza služeb rané péče z pohledu potřeb rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením Pecháčková, Zuzana 2010 Diplomová práce Ano
Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání Opatřilová, Dagmar 2009 Monografie a sborník Ne
Analýza tlumočnických služeb pro sluchově postižené Horáková, Radka, Vlčková, Mária 2007 Článek v periodikách Ne
Analýza vybraných dávek sociální péče pro občany se zdravotním postižením Institut rozvoje veřejných služeb 2008 Výzkumy Ano
Analýza vyrovnávání se s narozením a výchovou dítěte s postižením Sýsová, Tereza 2014 Diplomová práce Ano
Analýza vzdělávání žáků s mentálním postižením se zaměřením na využití Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování u žáků s Downovým syndromem Jiskrová, Kateřina 2015 Disertační práce Ano
Angelmanův syndrom Česká televize – Andělské děti 2011 Videozáznam Ano
Anger management [elektronický zdroj] : an anger management training package for individuals with disabilities Gulbenkoglu, Hrepsime, Hagiliassis, Nick 2006 Monografie a sborník Ne
Animoterapie - Iva Bílková Český rozhlas - Rádio Junior - Klub rádia Junior, Bílková, Iva 2018 Audiozáznam Ano
Animoterapie, aneb, Jak nás zvířata léčí : praktický průvodce pro veřejnost, pedagogy i pracovníky zdravotnických zařízení a sociálních ústavů Nerandžič, Zoran 2006 Monografie a sborník Ne
Anna aneb Ve tmě veď mě Česká televize - Život s handicapem 2011 Videozáznam Ano
Anorexie a bulimie - MUDr. Hana Papežová, Petra Svobodová a Ondřej Stýskal Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2005 Audiozáznam Ano
Anorexie a bulimie u dětí - MUDr. Markéta Rokytová Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Antibiotics for acute otitis media in children Venekamp, Roderick P., Rovers, Maroeska M., Glasziou, P. P., Del Mar, C. B., Sanders, S. L., Hayem M. 2015 Článek v periodikách Ne
Antikoncepce u mentálně postižených osob Uzel, Radim 2011 Článek v periodikách Ano
Antimicrobial resistance in the nasopharyngeal flora of children with acute otitis media and otitis media recurring after amoxicillin therapy Brook, I., Gober, A. E. 2005 Článek v periodikách Ano
Antonín a Lucie Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano

1 2 3 4 5 6 7 71 72 73 74 75 76

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS