Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora ve výtvarné výchově u žáků s mentálním postižením Valenta, Milan, Jarmarová, Jitka 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika start - cíl Drábková Bíbusová, Kateřina 2008 Monografie a sborník Ne
Mezilidské vztahy [Děti s mentálním postižením] Šiška, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Mezinárodní konference na podporu Inkluzivního vzdělávání Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ano
Mezinárodní konference o lidských právech pro osoby s mentálním postižením Černá, Marie 1988 Článek v periodikách Ne
Mimořádná dospělost : edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti Šiška, Jan 2005 Monografie a sborník Ne
Mobilita [Děti s mentálním postižením] Šiška, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Modrý klíč - Petra Odstrčilová a Radek Netušil Český rozhlas 2 - Praha - Noční mikrofórum 2012 Audiozáznam Ano
Možnosti aktivizace žáků s lehkým mentálním postižením v chemii Veřmiřovský, Jan 2009 Článek v periodikách Ne
Možnosti volnočasových aktivit pro žáky s mentálním postižením na Uherskohradišťsku Warchilová, Adéla 2015 Diplomová práce Ano
Multiple Intelligences – mnohočetné inteligence Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči Pörtner, Marlis 2009 Monografie a sborník Ne
Nabídka a dostupnost sociálních služeb zaměřených na pomoc rodinám pečujících o dítě s mentálním postižením Kotasová, Kristýna 2015 Bakalářská práce Ano
Náměty pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením Teplá, Marta 2001 Monografie a sborník Ne
Narození dítěte s mentálním postižením do rodiny Vágnerová, Nikola 2010 Diplomová práce Ano
Navzdory zákonům a kritice zvenčí jsou tisíce zdravých dětí v praktických školách Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Některé aspekty ovlivňující kvalitu života osob vychovávajících jedince s mentálním postižením Kroutilová, Lenka 2016 Diplomová práce Ano
Netherfield Nurture Group Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Nový rámcový vzdělávací program, tentokrát pro mentálně postižené Brychnáčová, Eva, Švancar, Radmil 2006 Článek v periodikách Ne
O mentálně postižených dětech - Lenka Mouleová Český rozhlas 2 - Praha - Nokturno nejen pro osamělé 2010 Audiozáznam Ano
Občanské sdružení Proutek Česká televize - Klíč 2011 Videozáznam Ano
Občerstvení v Davli Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Obecné úkoly a požadavky [Děti s mentálním postižením] Šiška, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Od malička žijí s postižením, pomáhá jim tablet Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Od malička žijí s postižením, pomáhají jim dotykové počítače Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Osoby s mentálním postižením a aktivní sociální učení Maštalíř, Jaromír 2008 Bakalářská práce Ne
Otázky kolem zákonu o sociálních službách — ÚSP Barbora v Kutné Hoře — Příběhy dětí s těžkým zdravotním postižením Česká televize - Klíč 2006 Videozáznam Ano
Padesát let s dětmi s mentálním postižením : mateřská škola speciální Horázná, Marie, Švancar, Radmil 2011 Článek v periodikách Ne
Partnerství a sexualita lidí s mentálním postižením v souvislosti s praxí doprovázejících osob [rukopis] : bakalářská práce Švejdová, Olga 2008 Bakalářská práce Ano
Péče o děti s mentálním postižením Český rozhlas 2011 Audiozáznam Ano
Péče o dítě s mentální retardací a vyrovnávání se s diagnózou mentální retardace v rodině Mertová, Jana 2010 Diplomová práce Ano
Péče o osoby s mentálním postižením v procesu deinstitucionalizace : komparace Švédska a České republiky [rukopis] Stulíková, Vlasta 2010 Bakalářská práce Ano
Péče o sebe sama a život v domácnosti [Děti s mentálním postižením] Šiška, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Percepce příčin agresivního jednání v domovech pro osoby s mentálním postižením Brožová, Gabriela, Vančura, Jan 2010 Článek v periodikách Ne
Pes a dítě s mentálním postižením Karásková, Vlasta 2004 Monografie a sborník Ne
Pes v roli terapeuta Stančíková, Markéta 2013 Článek v periodikách Ne
Pobyt dětí s lehkým mentálním postižením v letní přírodě Karásková, Vlasta 2007 Monografie a sborník Ne
Pobyt v letní přírodě s mentálně postiženými dětmi Karásková, Vlasta 2004 Monografie a sborník Ne
Počet romských žáků v bývalých zvláštních školách klesl skoro o 9 procent Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ozvěny dne 2012 Článek v periodikách Ano
Podpora dospělého člověka se středně těžkým mentálním postižením v rodinném prostředí Hausvaterová, Pavlína 2014 Diplomová práce Ano
Podpora rozvoje jemné motoriky a sebeobslužných dovedností u dětí s mentálním postižením v období předškolního věku Michálková, Lada 2015 Diplomová práce Ano
Podpora zaměstnávání lidí s mentálním postižením [rukopis] : kampaň "Zaměstnanec s mentálním postižením? Zkuste to!" Mičková, Barbora 2009 Bakalářská práce Ano
Podporované zaměstnávání a osoby s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce Novák, Ondřej 2008 Bakalářská práce Ano
Podporované zaměstnávání jako možnost integrace osob s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce Fleischhansová, Pavla 2007 Bakalářská práce Ano
Podporované zaměstnávání lidí s mentálním postižením - Tranzitní program o.s. Máme otevřeno [rukopis] Kadlecová, Iveta 2010 Bakalářská práce Ano
Podporované zaměstnávání [rukopis] : vzdělávací možnosti lidí s mentálním postižením a jejich pracovní uplatnění a začlenění do společnosti Pilčíková, Ilona 2003 Diplomová práce Ne
Pohybovými hrami s netradičními pomůckami k integraci a podpoře zdraví dětí školního věku Sigmund, Erik, Šnoblová, Romana 2010 Monografie a sborník Ne
Poruchy autistického spektra [Děti s mentálním postižením] Šporclová, Veronika, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Práca s integrovanými žiakmi v ZŠ s MŠ Bohdanovce, alebo, Integrujme zmysluplne Juhás, Ladislav 2012 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS