Metodika práce asistenta pedagoga: podpora ve výtvarné výchově u žáků s mentálním postižením

Autor/ka
Milan Valenta
Jitka Jarmarová
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice podpory mentálně postižených žáků ve výtvarné výchově ze strany asistenta pedagoga.

Zdroj dat
http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-18/metodika-prurez-18.pdf