Narození dítěte s mentálním postižením do rodiny

Autor/ka
Nikola Vágnerová
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá problematikou narození mentálně postiženého dítěte do rodiny. Práce je rozdělena do 2 kapitol. První kapitola je zaměřena na teoretickou část, kteráspecifikuje mentální postižení, zabývá se rodinou dítěte s mentálním postižením a uvádí možnosti pomoci a podpory pro tyto rodiny. Druhá kapitola je zaměřena na výzkum, jehož cílem je charakterizovat rodinu dítěte s mentálním postižením, zjistit, jak se s postižením svého dítěte vyrovnali, či jak jej přijali a jaký je jejich společný život.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/345909/pedf_m/