Unifikace a variabilita ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice a v Německu

Autor/ka
Petr Franiok
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku zabývající se problematikou unifikace a variabilitou ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice a v Německu.

Franiok, Petr. Unifikace a variabilita ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice a v Německu. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 38-42. ISBN 978-80-7368-654-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001231736&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009