Podporované zaměstnávání a osoby s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce

Autor/ka
Ondřej Novák
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cílem této bakalářské práce je představit program podporovaného zaměstnávání a jak tento program pomáhá osobám s mentálním postižením. Následuje popis a vysvětlení, jak program podporovaného zaměstnávání funguje, komu je určen, jaké jsou jeho cíle a principy. Práce dále seznamuje s konkrétní činností agentury Rytmus pro podporované zaměstnávání.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8001184173/3340246