Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
"Půjdu do školy" Wernerová, Petra, Bozděchová, Tamara 2011 Článek v periodikách Ne
"Z ústavu do života" : (podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí) Kitzbergerová, Michaela, Erazímová, Lucie 2005 Monografie a sborník Ne
112? Moc se o něm neví! : Jednotné evropské číslo tísňového volání anonymní dílo 2011 Článek v periodikách Ne
300 her pro děti s autismem: rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností Griffin, Simone, Sandler, Dianne, Jelínková, Miroslava 2012 Monografie a sborník Ne
Adrenalinové sporty spolu s pravidly první pomoci : Expres hry jsou ojedinělým projektem, který inspiruje mládež k aktivnímu trávení volného času Šťástková, Zlata 2005 Článek v periodikách Ano
Adresář služeb pro osoby se sluchovým postižením v Moravskoslezském kraji Schromová, Magda Není znám Monografie a sborník Ano
Aktivní naslouchání při vyučování: rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ Palenčárová, Jana, Šebesta, Karel 2006 Monografie a sborník Ne
Aktuální stav užívání prostředků augmentativní a alternativní komunikace Beerová, Edita 2005 Článek v periodikách Ne
Alternativní a augmentativní komunikace u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na metodu VOKS Bohdanová, Martina 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole Girglová, Veronika 2013 Disertační práce Ano
Analýza komunikační schopnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Bláhová-Ostrezi, Eva 2016 Diplomová práce Ano
Analýza komunikačních kompetencí dětí v dětském domově Macháčková, Lucie 2012 Bakalářská práce Ano
Analýza komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu Girglová, Veronika 2011 Rigorózní práce Ano
Analýza komunikačních schopností a rozvoj jazykových rovin u dospělých osob se středně těžkým mentálním postižením Drusová, Lenka 2015 Diplomová práce Ano
Analýza komunikačních schopností u žáků s kombinovaným postižení Dočekalová, Soňa 2016 Diplomová práce Ano
Analýza komunikačního chování [elektronický zdroj] Potměšil, Miloň 2007 Multimediální nosič Ne
Analýza komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v systému běžných základních škol Girglová, Veronika 2010 Monografie a sborník Ano
Analýza metod rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací Sloupenská, Eva 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza narušené komunikační schopnosti u žáků v základní škole praktické Hamalová, Markéta 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole Sychrová, Pavla 2012 Disertační práce Ano
Analýza podpůrných opatření u žáka s narušenou komunikační schopností integrovaného v běžné základní škole Nytrová, Iva 2012 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje artikulační obratnosti tříletých dětí v mateřské škole Winklerová, Pavlína 2013 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních kompetencí dětí s Downovým syndromem v raném věku Kroščáková, Miroslava 2016 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních schopností dětí s mentálním postižením Charvátová, Ivana 2015 Diplomová práce Ano
Anna aneb Ve tmě veď mě Česká televize - Život s handicapem 2011 Videozáznam Ano
Aplikace systémů AAK u dětí s narušenou komunikační schopností Fraňková, Martina 2010 Diplomová práce Ano
Artikulující hlava a znakující postavička Křesťanová, Lucie 2010 Článek v periodikách Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Bezpečně-online.cz [elektronický zdroj] Národní centrum bezpečnějšího internetu Není znám Monografie a sborník Ano
Český znakový jazyk v komunikaci slyšících rodičů a jejich dítěte s těžkým sluchovým postižením Balová, Kateřina 2014 Bakalářská práce Ano
Co se skrývá za slovem "autismus"? Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ano
Dětská řeč a komunikace Průcha, Jan 2011 Monografie a sborník Ne
Diagnostika narušené komunikační schopnosti Hašková, Klára 2012 Diplomová práce Ano
Diagnostika narušené komunikační schopnosti Lechta, Viktor, Mikulajová, Marína, Kerekrétiová, Aurélia, Nádvorníková, Viera, Cséfalvay, Zsolt, Pečeňák, Ján, Tarkowski, Zbygniev, Matějček, Zdeněk, 2003 Monografie a sborník Ne
Digitální nemoci - smskový krk, tabletové rameno, myšitýda nebo mobilový loket a palec - Iva Bílková Český rozhlas - Rádio Junior - Atrium, Bílková, Iva 2017 Audiozáznam Ano
Dítě s narušenou komunikační schopností v předškolním věku Bubláková, Anna 2012 Bakalářská práce Ano
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole Müller, Oldřich 2001 Monografie a sborník Ne
Do škol vtrhla kyberšikana Šedivá, Olga 2008 Článek v periodikách Ne
Dorozumívání s hluchoslepými - přehled komunikačních systémů a technik Langrová, Iveta 1998 Článek v periodikách Ne
Dovednost dětí s vývojovou dysfázií vyprávět známý příběh Švorcová, Dominika 2013 Bakalářská práce Ano
E-bezpečí [elektronický zdroj] Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace 2008 Monografie a sborník Ano
Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami pro zdravotnické pracovníky (se zaměřením na osoby se specifickými potřebami) Evropský sociální fond v ČR, Evropská Unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Není znám Výzkumy Ano
EUNAD Workshop Prague Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Faktory, které determinují výuku informatiky v základním vzdělávání žáků se zrakovým postižením Prázdná, Radka 2013 Článek v periodikách Ano
Fenomén lhaní v prostředí internetu Koubalíková, Sylvie, Šmahel, David 2008 Článek v periodikách Ne
Foneticko fonologické aspekty při rozvoji jazykových dovedností sluchově postižených dětí předškolního věku Kašníková, Pavla 2009 Diplomová práce Ano
Foniatrie a pedaudiologie I : [poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami] Novák, Alexej 1994 Monografie a sborník Ne
Hluchoslepí u nás anonymní dílo 2004 Článek v periodikách Ne
Hodnocení jazykových dovedností dětí se sluchovým postižením Bušová, Michaela 2014 Bakalářská práce Ano
Hodnocení rozumových schopností u dětí se sluchovým postižením Šmídová, Martina 2010 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS