Rozvoj komunikačních dovedností u dětí s kochleárním implantátem

Autor/ka
Eva Machalová
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce se zabývá analýzou rozvoje komunikačních dovedností u dětí s kochleárním implantátem. Součástí práce jsou tři kapitoly, z nichž dvě jsou teoretické. Poslední kapitola je praktická a byla zpracována prostřednictvím kvalitativního výzkumu.

Související obsah

Problematikou sluchového

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/425702/pedf_b/