Rizikové jevy související s využíváním informačních a komunikačních technologií - kyberšikana

Autor/ka
Pavel Pešat
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek zabývající se problematikou rizikové

Související obsah

Další informace k tématu naleznete ve videorozhovorech:

MÁCA, Roman a SIRIUS. Děti a rizika sociálních sítí. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 07. 02. 2014 [cit. 2014-03-10]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=3QncEyELmTo.

Zdroj dat
http://dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/197/33-46.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 21, č. 1 (2011)