Analýza komunikačních kompetencí dětí v dětském domově

Autor/ka
Lucie Macháčková
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce se zabývá komunikačními kompetencemi dětí mladšího školního věku v dětském domově. Z dětského domova byly zvoleny případové studie pěti dětí, z tohoto počtu tří dívek a dvou chlapců ve věku od devíti do jedenácti let. Práce obsahuje tři kapitoly. První kapitola je zaměřena na terminologická vymezení. Druhá kapitola se zabývá náhradní rodinou péčí, legislativou a vlivem ústavní péče na dítě. Obě teoretické části vycházejí z analýzy odborného textu. Třetí část práce vychází z praktického výzkumu. Cílem bakalářské práce je analýza výsledků činnosti z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vedoucí práce byla Veronika Girglová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/350987/pedf_b/