Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku

Autor/ka
Ilona Bytešníková
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

<p>Publikace k problematice podmínek a možností vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností v rámci ČR.</p>
<p>Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file//184403/pdf.</p&gt;
<p>Bytešníková, Ilona. <em>Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku</em>. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 200 s. ISBN 978-80-210-4454-8. </p>

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001793429&local_base=NKC