Rozvoj komunikačních dovedností u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Autor/ka
Gabriela Kovářová
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá rozvojem komunikačních dovedností u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. V teoretické části práce jsou vymezena východiska žáků se specifickými vzdělávacími potřebami,