Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole Girglová, Veronika 2013 Disertační práce Ano
Analýza komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu Girglová, Veronika 2011 Rigorózní práce Ano
Analýza komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v systému běžných základních škol Girglová, Veronika 2010 Monografie a sborník Ano
Analýza metod rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací Sloupenská, Eva 2013 Bakalářská práce Ano
Asistenty pedagoga má čtvrtina škol, jdou na ně miliony korun Šťástková, Zlata 2012 Článek v periodikách Ne
Autismus u dospívajících a dospělých: cesta k soběstačnosti Howlin, Patricia 2009 Monografie a sborník Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Budou se rušit školy při nemocnicích? Švancar, Radmil 2005 Článek v periodikách Ne
Čeština pro neslyšící [elektronický zdroj] : zvýšení kompetence neslyšících ve čtené a psané češtině Macurová, Alena 2007 Multimediální nosič Ne
Cizí jazyky a specifické poruchy učení Zelinková, Olga 2005 Monografie a sborník Ne
Cvičíme s mentálně postiženými dětmi Černá, Marie, Hájek, Vladimír, Nikodým, Josef 1977 Monografie a sborník Ne
Diagnostika narušené komunikační schopnosti Hašková, Klára 2012 Diplomová práce Ano
Didaktika psychologie: vybrané kapitoly Vašutová, Maria, Ježková, Veronika 2015 Monografie a sborník Ne
Dítě a škola v pohledu klinického psychologa Šturma, Jaroslav 1995 Článek v periodikách Ne
Dítě s narušenou komunikační schopností v předškolním věku Bubláková, Anna 2012 Bakalářská práce Ano
Dovednost dětí s vývojovou dysfázií vyprávět známý příběh Švorcová, Dominika 2013 Bakalářská práce Ano
E-learningový kurz znakového jazyka Lavičková, Blanka 2009 Článek v periodikách Ne
Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí Adamus, Petr 2014 Monografie a sborník Ne
Hypertyreóza u dětí Kalvachová, Božena 2012 Článek v periodikách Ano
Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Klenková, Jiřina 2011 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání v primární škole Havel, Jiří, Filová, Hana 2010 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Havel, Jiří, Sychrová, Pavla 2010 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Opatřilová, Dagmar, Sychrová, Pavla 2011 Monografie a sborník Ne
Integrace žáků se specificky narušeným vývojem řeči v běžné základní škole Kratochvílová, Tereza 2013 Diplomová práce Ano
Interdisciplinární spolupráce Hanušová, Jaroslava, Hellebrandová, Kateřina 2006 Monografie a sborník Ne
Jak by měl vypadat zralý předškolák? Smolíková, Kateřina 2010 Článek v periodikách Ne
Jak připravit dítě do 1. třídy Kutálková, Dana 2014 Monografie a sborník Ne
Jaké jsou cíle předškolního vzdělávání? Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Jazykové kompetence versus matematické představy předškolních dětí se sluchovým postižením Jitka Vítová a Jana Balcarová 2012 Výzkumy Ano
Jsou učitelé připraveni na žáky se specifickými poruchami učení? Krejčová, Lenka 2006 Článek v periodikách Ne
Klíčové kompetence v základním vzdělávání Hučínová, Lucie, Jeřábek, Jaroslav, Krčková, Stanislava, Lisnerová, Romana, Tupý, Jan, Bělecký, Zdeněk, Hausenblas, Ondřej, Kabeláčová, Iva, Kargerová, Jana, Košťálová, Hana, Krejčiříková, Iveta, Miková, Šárka, Palečková, Jana, Procházková, Ivana, Stang, Jiřina, Straková, Jana, Majerová, Jiřina 2007 Výzkumy Ano
Kompetence rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem Hanáková, Adéla 2008 Diplomová práce Ano
Kompetence v kognitivně behaviorální terapii a supervizi Praško, Ján, Možný, Petr, Šlepecký, Miloš, Novotný, Miroslav, Vyskočilová, Jana 2011 Článek v periodikách Ne
Kompetence ve vzdělávání Veteška, Jaroslav, Tureckiová, Michaela 2008 Monografie a sborník Ne
Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením : sborník studijních textů vzdělávacího programu pro výchovné poradce základních a středních škol Baslerová, Pavlína, Třískalová, Libuše, Trhlíková, Jana, Mezera, Antonín, Chudomelová, Lada, Kabíček, Pavel, Palinková, Jolana, Klípová, Eva, Vachulová, Jana, Březinová, Jana, Masáková, Václava 2010 Monografie a sborník Ne
Komunikační kompetence a výchova v rodině Zezulková, Eva 2012 Článek v periodikách Ne
Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy : (specifické poruchy učení z pohledu vzdělávacích šancí) : monografie Kocurová, Marie 2002 Monografie a sborník Ne
Komunikační kompetence žáků a učitelů základní školy pro sluchově postižené Hricová, Lenka, Klenková, Jiřina 2011 Článek v periodikách Ne
Komunikativní kompetence dětí a žáků s mentálním postižením Zezulková, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání Girglová, Veronika 2013 Monografie a sborník Ne
KuliFerda a jeho svět: pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku Martanová, Veronika 2014 Monografie a sborník Ne
Kvalita života a problém pracovní kompetence u osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením - Jan Michalík Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Michalík, Jan 2007 Výzkumy Ano
Let's Talk Together: home Activities for Early Speech & Language Development Poland, Cory, Chouinard, Amy 2008 Monografie a sborník Ne
Matematické představy u dětí s narušenou komunikační schopností Havlíčková, Kristýna 2013 Diplomová práce Ano
Milena Lipnická: Logopedická prevence v MŠ anonymní dílo 2013 Článek v periodikách Ano
Možnosti diagnostiky jazykových kompetencí u dětí s těžkým sluchovým postižením Vítová, Jitka 2013 Článek v periodikách Ano
Nadaný žák s narušenou komunikační schopností na základní škole Popovičová, Jana 2011 Bakalářská práce Ano
Nesnižujte profesní požadavky Mertin, Václav 2010 Článek v periodikách Ano
Než půjdou do školy Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 1999 Článek v periodikách Ne
Nový zákon posílil poradnám kompetence Klíma, Petr (PPP) 2005 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS