Jazykové kompetence versus matematické představy předškolních dětí se sluchovým postižením

Autor/ka
Jitka Vítová
Jana Balcarová
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Podrobnosti o dokumentu

Neslyšící děti jsou na základní škole méně úspěšné v matematice ve srovnání s intaktními vrstevníky (Nunes, 2004). Možné příčiny jejich neúspěchu můžeme hledat již v předškolním věku. Kromě doby vzniku, velikosti sluchové ztráty, případně typu použité kompenzační pomůcky je neopominutelným faktorem vliv rodinného prostředí a z něho vyplývající přirozený či zvolený komunikační mód.

Zdroj dat
https://www.uhk.cz/file/edee/pedagogicka-fakulta/veda-a-vyzkum/projekty/interni-projekty/specificky-vyzkum/specificky-vyzkum-2012/zz-2107-vitova-sv2012.pdf