Kompetence rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem

Autor/ka
Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Téma této práce se vztahuje ke kompetencím rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem. Výzkumná část si klade za cíl zjistit, jaká je prodleva mezi stanovením diagnózy a vlastní kochleární implantací. Dále je zde sledována spolupráce logopeda a dalších odborníků s rodiči dítěte s kochleárním implantátem. Konkrétně je práce zaměřena také na zvýšení míry integrace dětí se sluchovým postižením a markantní nárůst orální komunikace.

Související obsah

Problematikou sluchového postižení s důrazem na kochleární implantáty se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Dítě se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí".

Problematikou poruch řeči se na portále Šance Dětem zabývá sekce článků s názvem "Děti s poruchami řeči".

Zdroj dat
http://theses.cz/id/7ksg2c/