Kompetence rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem

Autor/ka
Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Téma této práce se vztahuje ke kompetencím rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem. Výzkumná část si klade za cíl zjistit, jaká je prodleva mezi stanovením diagnózy a vlastní kochleární implantací.

Související obsah

Problematikou sluchového

Zdroj dat
http://theses.cz/id/7ksg2c/