Profesní kompetence učitele mateřské školy

Autor/ka
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe, která je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol zásadním předpokladem profesního rozvoje učitelů a celkového zkvalitňování předškolního vzdělávání. V centru autorčina zájmu stojí především kompetence sebereflektivní - jedním z důležitých materiálů pro hodnocení a sebehodnocení kvality učitele je nástroj Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy, který tvoří přílohu této knihy. Text je určen především učitelům a ředitelům mateřských škol, ale také studentům oboru učitelství pro mateřské školy (předškolní pedagogika).

Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=dei2XkOOsbwC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

SYSLOVÁ, Zora. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 158 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4309-7.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002456762&local_base=NKC