Zobrazit menuSkrýt menu

Co je rodinná terapie a rodinné poradenství

Publikováno: 25. 1. 2016, aktualizováno: 10. 1. 2019

Ilustrační foto: rodiče a dětiRodinná terapie je metodou psychoterapie, která se nedívá na klienta jako na jednotlivce, ale pohlíží na něj jako na součást určitého, konkrétního rodinného systému. Jeho problémy dává do souvislosti s fungováním celé rodiny a snaží se nastolením změny v rodině dosáhnout vymizení daného symptomu, problému.

Rodinná terapie je oblastí, metodou a koncepcí psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy. Snaží se pomáhat je překonat a dosáhnout takového fungování rodiny, se kterým jsou její členové spokojení. Jde o speciální terapeutický přístup, který se pokouší navodit prospěšné změny v narušené rodinné skupině psychologickými metodami. Představuje specifický léčebný přístup – vedle individuální a skupinové psychoterapie.

Cílem rodinné terapie je podnítit změny pohledu rodiny na daný problém, na sebe samu, vyvolat změnu způsobu komunikaceinterakce mezi jednotlivými členy. V důsledku těchto změn může rodina znovu naleznout své vnitřní síly k řešení.

Rodinná terapie pracuje s rodinou jako s celým systémem. Zabývá se jejími zvláštnostmi i osobnostmi jednotlivých členů. Pracuje se širším kontextem, ve kterém se problém odehrává. Rodinná terapie vychází z předpokladu, že rodina funguje jako propojený systém, který se vzájemně ovlivňuje. Pokud má jedinec ve svém životě problémy, mohou mít příčinu v rodinném systému, rodinné dynamice, vztazích i komunikaci. A je to rodinný systém, který může změnou pohledu na daný problém svým členům pomoci jej vyřešit.

Tento psychoterapeutický přístup se začal vyvíjet především po druhé světové válce, kdy si psychiatřipsychologové začali více všímat významu rodiny pacienta (klienta) při utváření psychických poruch, ale i při následné léčbě. Dnes má rodinná terapie poměrně různorodá teoretická východiska (například systemický přístup, narativní přístup, strukturní přístup, takzvaný model růstu Virginie Satirové, psychosomatický přístup a jiné), přesto mají všechny tyto „školy“ jedno společné – ve středu pozornosti nestojí jedinec, ale celá rodina se všemi jejími členy. Klientem terapeutické péče tedy není jen dítě, dospívající či dospělý, u kterého se vyskytl nějaký problém, který byl důvodem k objednání se u psychoterapeuta, klientem je celá rodinná skupina.

Mohli bychom říci, že jde po poměrně jednoduché vymezení. V rodinné terapii se schází rodina s terapeutem (někdy jde o pár terapeutů, jak si ukážeme později) a hledají řešení svých problémů. Musíme však hned v úvodu uvést, že s proměnami současné rodiny dochází také k posunům v kontextu rodinné terapie. Rodinu zde chápeme nikoliv pouze z hlediska biologické pokrevnosti či právního vymezení. Za rodinu považujeme všechny jedince, které daná rodina považuje za své členy či je vnímá pro změnu v rodinném systému za důležité. V rodinné terapii se proto někdy pracuje například i s partnery dospívajících členů, s novými partnery rodičů po rozvodu předchozího manželství, se širší rodinou, s blízkými přáteli a podobně. Výjimkou nejsou ani domácí zvířata. V rámci tohoto typu terapie je také vítaná přítomnost i velice malých dětí.

Rodinná terapie je vhodná i pro rodiny, které mají děti v pěstounské péči či jiné formě náhradní rodinné výchovy. Rodinná terapie se dá rovněž využít v situaci, kdy je některý z členů rodiny momentálně od rodiny odloučen (například dlouhodobá hospitalizace, výkon trestu odnětí svobody, ústavní výchova a podobně). I přes tyto komplikovanější situace lze s principy rodinné terapie velmi dobře pracovat a pomoci tak rodině zlepšit kvalitu jejího života v této obtížné a zátěžové životní situaci.

Související témata na portálu Šance Dětem:
Problémy v rodině
Vývoj dítěte a jeho potřeby

↑ nahoru

Rodinné poradenství

Kromě rodinné terapie může rodina či její jednotliví členové vyhledat také pomoc rodinných či manželských poradců. Manželské a rodinné poradenství je specializovaným oborem psychologie a sociální práce, který představuje aplikaci psychologických postupů na práci s problémy v mezilidských vztazích, zejména pak s problémy rodinnými, manželskými a partnerskými. Rodinné poradenství má oproti psychoterapii širší vymezení. Poskytuje psychologické, psychosociální a sociálněprávní poradenství jednotlivcům, partnerským párům, snoubencům, manželům a rodinám, které se nacházejí v náročném životním období.

Tematicky je toto poradenství zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, řešení osobních a rodinných problémů, generačních sporů, rozvodu a porozvodových těžkostí, styku s dětmi, žárlivosti, nevěry, závislostí v rodině a problémů v intimním soužití. Důležitou součástí práce je i mediace dohod, a to především o výchově dětí a uspořádání vzájemných vztahů, například v rozvodové či rozchodové situaci. V tomto jsou si rodinné poradenstvírodinná terapie podobné. Psychoterapie se však zaměřuje na dlouhodobější, někdy i hlubší problematiku, musí ji vést akreditovaný psychoterapeut s absolvovaným speciálním výcvikem v rodinné terapii (blíže viz oddíl o rodinném terapeutovi). Rodinné poradenství může být většinou krátkodobé, zaměřené na konkrétní cíl, zakázku, často bývá nabízeno v rámci sociálních služeb.

Pro samotného klienta, rodinu je z praktického hlediska důležité, aby měl služby rodinného poradce či terapeuta dostupné a vyhovovaly jeho potřebám. Rodinné poradce najdeme nejčastěji v poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, jejich síť je poměrně rozsáhlá, dalo by se říci, že ve všech regionech zájemci o tuto službu najdou vhodné pracoviště.

Seznam rodinných poradců, členů Asociace rodinných a manželských poradců: http://www.amrp.cz/kde-najiacutet-poradce.html 

Pokračování tématu:

Kdy hledat pomoc rodinného terapeuta?

Role rodinného terapeuta

Rodinná terapie a poradenství: praktické informace

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně pod hesly "rodinná terapie" a "rodinné poradenství".

Autorka článku

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK). Od roku 2005 pracuje jako psycholožka v diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče, kde se věnuje diagnostické a terapeutické práci s klientkami ve věku 15 až 18 let. Zaměřuje se na rodinnou a systemickou psychoterapii. Je členkou lektorského týmu Institutu rodinné terapie Praha. Přednáší na PedF UK, kde působí jako odborná asistentka, věnuje se také výzkumné činnosti. 

Zpět na téma Rodinná terapie

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS