Primární prevence rizikového chování: vzdělávání a profesionalita v primární prevenci

Autor/ka
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D., (roz. Skasková)
PhDr. Václava Masáková
PhDr. Alena Petriščová
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Sedmý ročník konference "Primární prevence rizikového chování", který byl tematicky zaměřen na prvky vzdělávání a profesionality v primární prevenci nežádoucích jevů u dětí a mladistvých.