Zobrazit menuSkrýt menu

Rodinná terapie a poradenství: praktické informace

Publikováno: 26. 1. 2016, aktualizováno: 9. 4. 2020

Ilustrační foto: rodiče a dětiPředchozí články k tématu:

Závěrem uvádíme několik základních a praktických informací o rodinné terapii, rodinném poradenství:

  • Jde o sezení, kterého se účastní terapeut (případně dva) a různý počet členů rodiny.
  • Sezení probíhá v samostatné místnosti, kde je zaručeno klidné, nerušené prostředí. Většinou se sedí na židlích či pohovkách – v kruhovém uspořádání. Pro malé děti mohou být k dispozici hračky či hrací koutek.
  • Délka sezení je dle zvyklostí pracoviště různá, většina dodržuje cca jednohodinové setkání, někdo i delší interval (například 90 minut). O délce sezení by měl terapeut/poradce informovat při objednání, případně na první konzultaci.
  • Na první konzultaci se kromě vzájemného seznámení představí i problém, se kterým rodina potřebuje pomoci. Formuluje se takzvaná zakázka, tedy očekávání od terapeuta. To však neznamená, že by se nutně musela terapie či poradenství zabývat pouze tímto jedním tématem. Rodinný život a příběhy jsou bohaté a propojené a v nich se odrážejí vzájemné vztahy i komunikační vzorce. Na prvním sezení se domluví další rámec setkávání.
  • Intervaly mezi jednotlivými sezeními jsou také různé. Často platí, že rodinná terapie je méně časově intenzivní než třeba individuální terapie, domlouvají se například setkání jednou za měsíc a podobně. Vždy ale záleží na typu problematiky, závažnosti, zvyklostech pracoviště i časových možnostech rodiny i terapeuta, poradce i na samotné délce spolupráce. Ze začátku mohou být častější, postupně se intervaly mohou prodlužovat.
  • Rodinná terapie i rodinné poradenství pracují i s tím, že se některého sezení zúčastní jen vybraní členové rodiny (například rodiče), jiného sezení zase i širší rodina. Vše vychází z potřeb klientů s ohledem na probíranou problematiku.
  • Terapeuti a poradci pracují s poměrně bohatým rejstříkem terapeutických a poradenských technik. Nejčastější je rozhovor s různě formulovanými otázkami, ale i s komentáři. V rodinné terapii i poradenství je velice důležitý jazyk, komunikace. Proto je v této podobě důležitá i role různých metafor (například ostrov rodiny, rodina jako sociální děloha), rituálů, rodinných mýtů a podobně. Pracuje se také s rodinnou tradicí, historií. Kromě slova se používají i jiné formy práce – například s loutkami, pískem, kameny, hraní rolí, psaní dopisů a podobně. Rodina může dostat i terapeutický úkol na doma. Všechny tyto formy a způsoby vedení terapie však mají společný cíl – pomoci rodině ke změně jejích komunikačních vzorců, zlepšení vztahů.
  • Rodinní terapeuti a poradci se snaží pracovat i s klienty, kteří jsou takzvaně nedobrovolní (například na podnět soudu, OSPOD a podobně), je však na klientech, jak této nabídky pomoci využijí. Vzájemná důvěra mezi rodinou a terapeutem vzniká postupně.
  • Mnoho služeb rodinných terapeutů a rodinných poradců je zdarma, respektive jsou placeny v rámci zdravotního pojištění či státních zdrojů. Jde především o pracoviště ve zdravotnictví, ve školství či sociálních službách. Služby terapeutů a poradců, kteří pracují na základě živnostenského listu, soukromě, jsou placeny klienty. Ceník i podmínky mají zveřejněny na webových stránkách, sdělí je klientům i během telefonického objednání.

↑ nahoru

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Kde hledat pomoc, kontakty:

Seznam rodinných a manželských poradců: http://www.amrp.cz/kde-najiacutet-poradce.html

Seznam akreditovaných rodinných terapeutů: http://www.soft-zs.cz/akreditace/terapeuti

Instituty, kde probíhají výcviky rodinných terapeutů a jejich supervize:

http://www.rodinnaterapie.cz

http://www.lirtaps.cz/

http://www.satirova.cz/

Institut Petra Boše

http://www.ippart.cz/

Doporučená literatura:

Berg, Insoo Kim: Posílení rodiny: základy krátké terapie zaměřené na řešení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 167 s. ISBN 978-80-262-0500-5.

Gjuričová, Šárka a Kubička, Jiří: Rodinná terapie: systemické a narativní přístupy. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 280 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2390-7.

Minuchin, Salvador: Rodina a rodinná terapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 231 s. ISBN 978-80-262-0371-1.

Novák, Tomáš: Manželské a rodinné poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 108 s. Psyché. ISBN 80-247-1316-0.

Novák, Tomáš, Corradiniová, Simona a Vypušťák, Radim: Kontakt s dětmi po rozvodu: jak nepřijít o dítě. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 248 stran. ISBN 978-80-7478-910-6.

Novák, Tomáš: Pozitivně na manželství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 140 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-4645-6.

Novák, Tomáš: Střídavá péče o dítě: zájem dítěte především. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 167 s. ISBN 978-80-262-0342-1.

Novák, Tomáš: Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 144 s. ISBN 978-80-247-4110-9

Novák, Tomáš: Hádky v manželství: jak je řešit a předcházet jim. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 145 s. Partnerské vztahy. ISBN 978-80-247-2037-1.

Rieger, Zdeněk a Vyhnálková, Hana: Ostrov rodiny: integrující přístup pro práci s rodinou: příručka pro odborníky. Vyd. 2. Hradec Králové: Konfrontace, 2001. 254 s. ISBN 80-86088-06-5.

Satir, Virginia: Kniha o rodině. Překlad Vlasta Lišková a Jindřiška Šolcová. 1. vyd. Praha: Institut Virginie Satirové, 1994. 350 s. ISBN 80-901325-0-2.

Satir, Virginia: Společná terapie rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 214 s. Spektrum; 55. ISBN 978-80-7367-303

Šmolka, Petr a Mach, Jan: Manželská a rodinná trápení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 191 s. ISBN 978-80-7367-448-9.

Šmolka, Petr: Jak zachránit manželství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 217 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-2609-0.

Šmolka, Petr a Pacek, Daniel: Manželská poradna aneb Tam, kde vlastní síly nestačí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 171 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-1617-6.

Trapková, Ludmila a Chvála, Vladislav: Rodinná terapie psychosomatických poruch: [rodina jako sociální děloha]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 227 s. ISBN 978-80-7367-561-5.

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně, pod pojmy "rodinná terapie" a "rodinné poradenství".

Autorka článku

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK). Od roku 2005 pracuje jako psycholožka v diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče, kde se věnuje diagnostické a terapeutické práci s klientkami ve věku 15 až 18 let. Zaměřuje se na rodinnou a systemickou psychoterapii. Je členkou lektorského týmu Institutu rodinné terapie Praha. Přednáší na PedF UK, kde působí jako odborná asistentka, věnuje se také výzkumné činnosti.  

Zpět na téma Rodinná terapie

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS