Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Sociální práce s traumatizovaným dítětem Pachlová, Alena 2018 Bakalářská práce Ano
Současné problémy české komunity neslyšících. I., Hluchota a jazyková komunikace Strnadová, Věra 1998 Monografie a sborník Ne
Sourozenci dětí s poruchami autistického spektra Bártová, Lenka 2014 Diplomová práce Ano
Soužití různých žáků vede k vytvoření normálních vztahů, aneb, Základem dobrého školního klimatu je kvalitní komunikace Kendíková, Jitka, Musil, Jan, Habart, Tomáš 2013 Článek v periodikách Ne
Specifické neverbální projevy neslyšících lidí Strnadová, Věra 2008 Monografie a sborník Ne
Specifika čtenářství u neslyšících dětí mladšího školního věku se zaměřením na problematiku upravovaných textů Ptáčková, Klára 2011 Disertační práce Ano
Specifika komunikace s tělesně handicapovanou ženou v gynekologii a porodnictví Robenková, Nikola 2014 Diplomová práce Ano
Specifika komunikace u dětí s kombinovaným postižením Hrůzová, Noemi 2010 Diplomová práce Ano
Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě Štěrbová, Dana, Rašková, Miluše, 2016 Monografie a sborník Ne
Specifika vývoje a komunikace dítěte s Charge syndromem Chlebcová, Helena 2014 Diplomová práce Ano
Spolupráce rodiny s postiženým dítětem a základní školy pro žáky s kombinovaným postižením Rozehnalová, Helena 2008 Diplomová práce Ano
Správná komunikace mezi lékařem a pacientem - MUDr. Pavel Boček Český rozhlas - Třináctka Plus 2015 Audiozáznam Ano
Studium sluchově postižených studentů na vysoké škole Hádková, Kateřina 2006 Článek v periodikách Ne
Taktilní znakový jazyk : manuál k výuce a studiu + CD-ROM Langer, Jiří, Souralová, Eva, Horáková, Radka 2010 Monografie a sborník Ne
Taktilní znakový jazyk u nás Zimermanová, Petra 2005 Článek v periodikách Ne
Taneční terapie jako pomoc při sociální integraci osob s postižením [rukopis] : bakalářská práce Šourková, Barbora 2007 Bakalářská práce Ano
Techniky práce s balbutiky Peutelschmiedová, Alžběta 2005 Monografie a sborník Ne
Tendence závislostního chování u mladistvých neslyšících Jorda, David 2015 Diplomová práce Ano
The handbook of language and speech disorders Damico, Jack Samual, Müller, Nicole, Ball, Martin J. 2010 Monografie a sborník Ne
The media studies book : a guide for teachers Lusted, David 1994 Monografie a sborník Ne
The Oxford handbook of deaf studies, language, and education Marschark, Marc, Spencer, Patricia Elizabeth, Nathan, Peter E. 2011 Monografie a sborník Ne
Ticho v mateřské škole je minulostí Váchová, Alena 2007 Článek v periodikách Ne
To je můj syn : co mohou matky udělat pro své syny? Johnson, Rick 2012 Monografie a sborník Ne
Tomáš Hrubý: O komunikaci. Jak si můžeme porozumět? Hrubý Tomáš 2013 Článek v periodikách Ano
Totální komunikace : struktura a strategie Evans, Lionel 2001 Monografie a sborník Ne
Učíme se společně : tvůrčí přístup k výuce dětí s kombinovaným a zrakovým postižením Lee, Mary 2009 Monografie a sborník Ne
Učíme se učit se - metoda, jak rozvíjet poznávací schopnosti Váňová, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením Auger, Marie-Thérese, Boucharlat, Christiane 2005 Monografie a sborník Ne
Udělejte si čas: pohybová cvičení pro rodiče, učitele a terapeuty dětí, které mají problémy v oblasti řeči, vyjadřování, čtení, psaní a mluveného projevu Nash-Wortham, Mary, Hunt, Jean, Oliveriusová, Eva 2015 Monografie a sborník Ne
Úloha sociální komunikace v dětském lékařství Zacharová, Eva 2008 Článek v periodikách Ano
Užití modelové situace v rozvoji komunikačních dovedností žáka s Aspergerovým syndromem Blatná, Kateřina 2012 Bakalářská práce Ano
Včasné odhalení vady sluchu a služby rané péče a jejich význam pro učení se jazyku Pabian, Petr 2011 Článek v periodikách Ne
Vědomí a jeho význam pro porozumění individuálním potřebám lidí s mentálním postižením : individuální plánování poskytovaných služeb Miler, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne
Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Díl 1-2 Hrubý, Jaroslav 1997 Monografie a sborník Ne
Velofaryngální dysfunkce a palatolalie : [klinicko-logopedický aspekt] Kerekrétiová, Aurélia 2008 Monografie a sborník Ne
Veselá komunikace ve znakové řeči? Holzinger, Daniel, Bortsch, Erich 1999 Článek v periodikách Ne
Viděno očima slyšícího - aneb Komunikace jako řešení Burian, Oldřich 2001 Článek v periodikách Ne
Vizualizace vybraných problémů hraničních pedagogických disciplín Spousta, Vladimír 2010 Monografie a sborník Ne
Vizuální komunikační strategie v autismu Bondy, Andy, Frost, Lori 2007 Monografie a sborník Ne
Vliv hiporehabilitace na komunikaci osob s postižením [rukopis] Novotná, Kristýna 2010 Bakalářská práce Ano
Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků Augustinová, Monika 2016 Diplomová práce Ano
Vliv zrakového postižení rodičů na socializaci intaktního dítěte Haringová, Věra 2013 Diplomová práce Ano
Vnímání světa u malých dětí s hluchoslepotou, možnosti jejich smyslového, sociálního a psychického rozvoje Korčáková, Blanka 2010 Bakalářská práce Ano
Vybrané praktické prístupy pre mediálnu edukáciu Paľa, Gabriel 2010 Monografie a sborník Ne
Výchova k mediální gramotnosti Bína, Daniel 2005 Monografie a sborník Ne
Výměnný obrázkový komunikační systém Knapcová, Margita 2011 Monografie a sborník Ne
Výskyt narušené komunikační schopnosti u slyšících dětí neslyšících rodičů Horáková, Petra 2009 Diplomová práce Ano
Vyučování jako dialog Kolář, Zdeněk, Šikulová, Renata 2007 Monografie a sborník Ne
Využití alternativní komunikace při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mášková, Věra 2010 Diplomová práce Ano
Využití artefiletiky v komunikaci s dítětem s postižením [rukopis] : bakalářská práce Hájková, Eva 2008 Bakalářská práce Ano

1 2 3 4 5 6 7 8

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS