Komunikace a handicap

Autor/ka
Karel Neubauer
Martin Kaliba
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnované problematice handicapovaných lidí, příspěvek zde měla i Adéla Hanáková - Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002357667&local_base=NKC