Komunikace dětí s hluchoslepotou

Autor/ka
Jiří Langer
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

CD primárně určené rodičům, rodinným příslušníkům a profesionálům multimediální formou představuje problematiku hluchoslepoty a zejm. komunikace osob s hluchoslepotou.

Zdroj dat
http://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/odborna-knihovna-lorm/knihovna-lorm-on-line/podrobnosti-o-knize/?bookid=46