Komunikace a lidé se smyslovým postižením: metodický materiál

Autor/ka
Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
Petra Jurkovičová
Eva Martinková
PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D.
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace zaměřená na problematiku osob se smyslovým

Zdroj dat
http://posit.upol.cz/materials/komunikace-2.pdf