Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Děti a pět jazyků lásky : naučte se hovořit jazykem lásky svých dětí Chapman, Gary D. 2010 Monografie a sborník Ne
Děti a poruchy komunikace : sborník ke 45. výročí založení školy pro žáky s vadami řeči v Brně na Veslařské Speciálně pedagogické centrum při Mateřské a základní škole internátní pro žáky s vadami řeči 1996 Monografie a sborník Ne
Děti potřebují příběhy, aneb, Logopedie zábavnou formou Motejzíková, Jitka 2009 Článek v periodikách Ne
Děti s kochleárním implantátem na švédských bilingválních školách Svartholm, Kristina, Hrmová, Jana 2009 Článek v periodikách Ne
Dětský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem Hrdlička, M., Dudová, I. 2007 Článek v periodikách Ne
Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie : (manuál) Cséfalvay, Zsolt, Košťálová, Milena 2003 Monografie a sborník Ne
Didaktické pomůcky od Moniky Malatové Malatová, Monika, Loušová, Veronika 2008 Článek v periodikách Ne
Dítě s narušenou komunikační schopností v předškolním věku Bubláková, Anna 2012 Bakalářská práce Ano
Dítě se sluchovou vadou v běžné mateřské škole Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole Müller, Oldřich 2001 Monografie a sborník Ne
Dorozumívání s hluchoslepými - přehled komunikačních systémů a technik Langrová, Iveta 1998 Článek v periodikách Ne
Dospívající a pět jazyků lásky : odhalte jazyk lásky, kterým komunikuje vaše dospívající dítě Chapman, Gary D. 2003 Monografie a sborník Ne
Dva kohouti ve třídě?: pro spolupráci s asistentem pedagoga je klíčová komunikace Švancar, Radmil 2018 Článek v periodikách Ne
Dvě cesty, jeden cíl : význam spolupráce duchovních a psychologů v péči o nemocné Víchová, Jana 2010 Článek v periodikách Ne
Dyslalie - patlavost: vady a poruchy výslovnosti Krahulcová, Beáta 2013 Monografie a sborník Ne
E-learningové vzdělávání pro sluchově postižené Hrabovská, Aneta 2008 Bakalářská práce Ano
Efektivita poradenské péče o děti s poruchami chování - evaluace multisystémového modelu indikované prevence realizovaného v pedagogicko-psychologické poradně v Praze 6 Martanová, Veronika 2011 Disertační práce Ano
Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami pro zdravotnické pracovníky (se zaměřením na osoby se specifickými potřebami) Evropský sociální fond v ČR, Evropská Unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Není znám Výzkumy Ano
Eliška : příběh hluchoslepé holčičky Jarníková, Ivana 2005 Monografie a sborník Ne
Etika a komunikace v medicíně Ptáček, Radek, Víchová, Jana, Miovský, Michal, Bartůněk, Petr, Bojar, Martin, Býma, Svatopluk, Čeledová, Libuše, Čevela, Rostislav, Čírtková, Ludmila, Dostál, Jiří, Drábková, Jarmila, Gregor, Vladimír, Hansmanová, Lenka, Haškovcová, Helena, Hlaváčková, Ludmila, Holmerová, Iva, Honzák, Radkin, Hořejší, Jaroslav, Janáčková, Laura, Jurásková, Dana, Kalvínská, Eva, Kamín, Tomáš, Křepelka, Petr, Linhartová, Věra, Máca, Miloš, Mach, Jan, Mareš, Jiří, Munzarová, Marta, Novák, Ivan, Pačes, Václav, Pafko, Pavel, Papežová, Hana, Prošková, Eva, Sláma, Petr, Smetáčková, Irena, Stankušová, Hana, Stehlíková, Helena, Sýkora, Viktor, Šebková, Jana, Švarc, Jiří, Vevera, Jan, Votava, Jiří, Weiss, Petr, Zlatohlávková, Blanka 2011 Monografie a sborník Ne
EUNAD Workshop Prague Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Evropská konference o hluchoslepotě anonymní dílo 2006 Článek v periodikách Ne
Facilitová komunikace Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Faktory ovlivňující proces integrace žáků se sluchovým postižením Vindišová, Hana 2014 Diplomová práce Ano
Family stress and coping behaviour in families of children with hearing disabilities Štěrbová, Dana 2007 Monografie a sborník Ne
Foniatrie a pedaudiologie I : [poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami] Novák, Alexej 1994 Monografie a sborník Ne
HandiQep Česká televize – Q 2011 Videozáznam Ano
Hluchoslepí a znakový jazyk Souralová, E. 2001 Článek v periodikách Ne
Hluchoslepí u nás anonymní dílo 2004 Článek v periodikách Ne
Hluchoslepota a doteková abeceda Titzl, Boris 1994 Článek v periodikách Ne
Hodnocení jazykových dovedností dětí se sluchovým postižením Bušová, Michaela 2014 Bakalářská práce Ano
Hospitalizace dítěte z pohledu doprovázející osoby Cabajová, Veronika, Bártlová, Sylva 2009 Článek v periodikách Ano
Hra je zrcadlem vývoje dítěte Vávrová, Alena, Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
I my jsme občané! : jak zpřístupnit úřady i lidem s bariérami v komunikaci Mátlová, Martina 2010 Monografie a sborník Ano
Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Havel, Jiří, Sychrová, Pavla 2010 Monografie a sborník Ne
Instruktážní video: Komunikace Nadace Sirius 2011 Videozáznam Ano
Instruktážní video: Nádraží Nadace Sirius 2012 Videozáznam Ano
Integrace žáků se specificky narušeným vývojem řeči v běžné základní škole Kratochvílová, Tereza 2013 Diplomová práce Ano
Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků : sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající integrované zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji Stoklasová, Veronika 2007 Monografie a sborník Ne
Interakce ve veřejném prostoru z pohledu osob s postižením [rukopis] Čípová, Veronika 2011 Bakalářská práce Ano
Jak je znakový jazyk zpracováván v mozku? Cambell, R., MacSweeney, M., Waters, D., Motejzíková, Jitka 2010 Článek v periodikách Ne
Jak jinak se dá komunikovat, když nemůžete mluvit? A jak jinak ovládat počítač, když nepohnete rukou? - Martina Moravcová Český rozhlas - Rádio Česko - Jak jinak 2012 Audiozáznam Ano
Jak komunikovat s neslyšícím klientem? Procházková, Věra, Vysuček, Petr 2007 Monografie a sborník Ne
Jak komunikovat s osobami se sluchovým postižením: sociální věci Winter, Jaroslav 2011 Článek v periodikách Ne
Jak mluvit s dětmi od narození do tří let Kopecká, Barbora 2013 Článek v periodikách Ano
Jak na internet.cz [elektronický zdroj] CZ.NIC 2012 Monografie a sborník Ano
Jak podpořit vývoj dětí — SZŠ Poděbrady — Sdružení iSEN Česká televize - Klíč 2011 Videozáznam Ano
Jak se bránit nekázni? : nejlepší je jí předcházet Grulichová, Markéta 2008 Článek v periodikách Ne
Jak se domluvit s dětmi, které nemluví? Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Jak se žije neslyšícím? - Pavel Martínek a Jaroslav Paur Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2005 Audiozáznam Ano

1 2 3 4 5 6 7 8

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS