Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Děti a média Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami pro zdravotnické pracovníky (se zaměřením na osoby se specifickými potřebami) Evropský sociální fond v ČR, Evropská Unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Není znám Výzkumy Ano
Sebevražednost a pomoc telefonem Hlavatý, Jiří Není znám Výzkumy Ne
Case management aneb spolupráce ve službách náhradní rodinné péče - zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou Semerádová, Monika, Černá, Ria, Svoboda, David Není znám Monografie a sborník Ano
Logopedické repetitórium: teoretické východiská súčasnej logopédie, moderné prístupy k logopedickej starostlivosti o osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou Lechta, Viktor, Baláž, Jozef, Kerekrétiová, Aurélia, Swierkoszová, Jana, Novák, Josef, Hrnčiarová, Anna, Cséfalvay, Zsolt, 1990 Monografie a sborník Ne
Otázky a odpovědi o smrti a umírání Kübler-Ross, Elisabeth 1993 Monografie a sborník Ne
Foniatrie a pedaudiologie I : [poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami] Novák, Alexej 1994 Monografie a sborník Ne
Hluchoslepota a doteková abeceda Titzl, Boris 1994 Článek v periodikách Ne
The media studies book : a guide for teachers Lusted, David 1994 Monografie a sborník Ne
Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí : [metodická příručka] Kubová, Libuše 1996 Monografie a sborník Ne
Děti a poruchy komunikace : sborník ke 45. výročí založení školy pro žáky s vadami řeči v Brně na Veslařské Speciálně pedagogické centrum při Mateřské a základní škole internátní pro žáky s vadami řeči 1996 Monografie a sborník Ne
Seznam se bezpečně! [elektronický zdroj] Seznam.cz 1996 Monografie a sborník Ano
Waterbugs and dragonflies : explaining death to young children Stickney, Doris 1997 Monografie a sborník Ne
Living with death and dying : how to communicate with the terminally ill Kübler-Ross, Elisabeth 1997 Monografie a sborník Ne
Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených Šedivá, Zoja 1997 Monografie a sborník Ne
Piktogramy : metodická příručka Kubová, Libuše 1997 Monografie a sborník Ne
Výzkum českého znakového jazyka Macurová, Alena 1997 Článek v periodikách Ne
Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Díl 1-2 Hrubý, Jaroslav 1997 Monografie a sborník Ne
Mediace, aneb, Jak řešit konflikty Riskin, Leonard, Keating, J. Michael, jr., Arnold, Tom 1997 Monografie a sborník Ne
Dorozumívání s hluchoslepými - přehled komunikačních systémů a technik Langrová, Iveta 1998 Článek v periodikách Ne
Znakuj! Znakujme! Znakujte! : [základy konverzace ve znakované češtině : jak nejlépe využít učebnici Učíme se českou znakovou řeč Růžičková, Marie 1998 Monografie a sborník Ne
Naše dítě : chování, výživa, infekční choroby. První rok života Kořánová, Kateřina 1998 Monografie a sborník Ne
Obecná rada neexistuje Preslová, Ilona 1998 Článek v periodikách Ne
Bilingvální vzdělávání neslyšících Jabůrek, Josef 1998 Monografie a sborník Ne
Současné problémy české komunity neslyšících. I., Hluchota a jazyková komunikace Strnadová, Věra 1998 Monografie a sborník Ne
Videokamerou proti zamrzlé komunikaci v rodině Bechyňová, Věra 1998 Článek v periodikách Ne
Zlost, hněv, rozčílení, aneb, jak ze slepé uličky krizové komunikace s dospělými i dětmi Pospíšil, Miroslav 1999 Monografie a sborník Ne
Znak do řeči Kubová, Libuše 1999 Monografie a sborník Ne
Komunikační pasti v medicíně: praktický manuál komunikace lékaře s pacientem Honzák, Radkin 1999 Monografie a sborník Ne
Veselá komunikace ve znakové řeči? Holzinger, Daniel, Bortsch, Erich 1999 Článek v periodikách Ne
Poradenské a vzdělávací služby pro rodiny sluchově postižených dětí v ČR [rukopis] Vlčková, Mária 2000 Diplomová práce Ne
Psychologie lidské komunikace Vybíral, Zbyněk 2000 Monografie a sborník Ne
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2000 Legislativní dokumenty Ano
Ne tak, ale tak : příručka správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými Van Dyck, Herman 2000 Monografie a sborník Ano
Komunikace a duševní poruchy Chodura, Vladimír 2000 Monografie a sborník Ne
Encyklopedie lži, podvádění a klamání s příklady a obrana proti nim Mleziva, Emil 2000 Monografie a sborník Ne
Od sourozenců se dítě učí Hučín, Jakub, Krejčířová, Dana 2000 Článek v periodikách Ano
Hluchoslepí a znakový jazyk Souralová, E. 2001 Článek v periodikách Ne
Českým dětem nejvíc chybí komunikace ve vlastní rodině Baudyšová, Zuzana 2001 Článek v periodikách Ne
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole Müller, Oldřich 2001 Monografie a sborník Ne
Totální komunikace : struktura a strategie Evans, Lionel 2001 Monografie a sborník Ne
Spolu i s tím, co nás odlišuje Bechyňová, Věra 2001 Článek v periodikách Ne
Viděno očima slyšícího - aneb Komunikace jako řešení Burian, Oldřich 2001 Článek v periodikách Ne
Znaková řeč, znakový jazyk, znaková čeština - jak se to rýmuje? Šmídová, Martina 2001 Článek v periodikách Ne
Nemanuální prostředky znakového jazyka v komunikaci hluchoslepých Souralová, Eva 2002 Článek v periodikách Ne
Cejchování. 1, 2 [zvukový záznam] : výběr z cyklu rozhlasových pořadů na Classic FM : [problematika komunikace lidí s postižením a "zdravé" společnosti] Klausová, Martina 2002 Audiozáznam Ano
Sdělování a skrývání pravdivých informací : (psychologie lhaní) [rukopis] Vybíral, Zbyněk 2002 Disertační práce Ne
Speciální metody protidrogové výchovy Lánský, Ivo 2002 Článek v periodikách Ne
Raná komunikace mezi matkou a dítětem : neslyšící matka se svým sluchově postiženým dítětem : slyšící matka se svým slyšícím dítětem Hronová, Anna, Motejzíková, Jitka 2002 Výzkumy Ne
Communication skills [elektronický zdroj]: stepladders to success for the professional Ellis, Richard 2002 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS