Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Baby signs: how to talk with your baby before your baby can talk Acredolo, Linda P., Goodwyn, Susan 2009 Monografie a sborník Ne
Kochleární implantace u dětí s vícečetným postižením Aksenovová, Zdenka 2009 Článek v periodikách Ano
Závislosti na TV, mobilu anonymní dílo 2003 Článek v periodikách Ne
Máme spolu mluvit o smrti? anonymní dílo 2009 Článek v periodikách Ne
Sociální fobie anonymní dílo 2004 Článek v periodikách Ne
Hluchoslepí u nás anonymní dílo 2004 Článek v periodikách Ne
Evropská konference o hluchoslepotě anonymní dílo 2006 Článek v periodikách Ne
Aspergerův syndrom: porucha sociálních vztahů a komunikace Atwood, Tony 2005 Monografie a sborník Ne
Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením Auger, Marie-Thérese, Boucharlat, Christiane 2005 Monografie a sborník Ne
Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků Augustinová, Monika 2016 Diplomová práce Ano
Marketing neziskových organizací Bačuvčík, Radim 2011 Monografie a sborník Ne
Český znakový jazyk v komunikaci slyšících rodičů a jejich dítěte s těžkým sluchovým postižením Balová, Kateřina 2014 Bakalářská práce Ano
Komunikácia ako determinant zrelej osobnosti Baluchová Dzivý, Ľubomíra 2010 Článek v periodikách Ne
Sourozenci dětí s poruchami autistického spektra Bártová, Lenka 2014 Diplomová práce Ano
Českým dětem nejvíc chybí komunikace ve vlastní rodině Baudyšová, Zuzana 2001 Článek v periodikách Ne
Spolu i s tím, co nás odlišuje Bechyňová, Věra 2001 Článek v periodikách Ne
Videokamerou proti zamrzlé komunikaci v rodině Bechyňová, Věra 1998 Článek v periodikách Ne
Aktuální stav užívání prostředků augmentativní a alternativní komunikace Beerová, Edita 2005 Článek v periodikách Ne
Skupinové nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem Bělohlávková, Lucie 2011 Článek v periodikách Ne
O ještěrech vím všechno : vás to nezajímá? Bělohlávková, Lucie 2012 Článek v periodikách Ne
Kolik melounů unesete? Bělohlávková, Lucie 2009 Článek v periodikách Ne
Výchova k mediální gramotnosti Bína, Daniel 2005 Monografie a sborník Ne
Analýza komunikační schopnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Bláhová-Ostrezi, Eva 2016 Diplomová práce Ano
Užití modelové situace v rozvoji komunikačních dovedností žáka s Aspergerovým syndromem Blatná, Kateřina 2012 Bakalářská práce Ano
Výchovné působení a komunikace rodičů s dětmi v období dospívání Boháčová, Romana 2008 Článek v periodikách Ne
Alternativní a augmentativní komunikace u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na metodu VOKS Bohdanová, Martina 2013 Bakalářská práce Ano
Vizuální komunikační strategie v autismu Bondy, Andy, Frost, Lori 2007 Monografie a sborník Ne
Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie Boukalová, Hedvika 2012 Monografie a sborník Ne
Komunikace žáků se specifickou poruchou učení na základní škole Brožová, Dana 2009 Článek v periodikách Ne
Nemluvím, stejně mě neposlouchají Brůžková, Zlata, Hofschneiderová, Anna, Hanzlíková, Ingrid, Vítová, Veronika 2015 Monografie a sborník Ano
Dítě s narušenou komunikační schopností v předškolním věku Bubláková, Anna 2012 Bakalářská práce Ano
Asertivní komunikace Bukovská, Lucie 2006 Monografie a sborník Ne
Viděno očima slyšícího - aneb Komunikace jako řešení Burian, Oldřich 2001 Článek v periodikách Ne
Narkolepsie a její psychosociální aspekty Bušková, Jitka 2006 Článek v periodikách Ne
Hodnocení jazykových dovedností dětí se sluchovým postižením Bušová, Michaela 2014 Bakalářská práce Ano
Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku Bytešníková, Ilona 2007 Monografie a sborník Ne
Hospitalizace dítěte z pohledu doprovázející osoby Cabajová, Veronika, Bártlová, Sylva 2009 Článek v periodikách Ano
Jak je znakový jazyk zpracováván v mozku? Cambell, R., MacSweeney, M., Waters, D., Motejzíková, Jitka 2010 Článek v periodikách Ne
Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému: zásady komunikace a práva pro praktické dětské lékaře Candigliota, Zuzana, Honzák, Radkin 2012 Monografie a sborník Ano
Proč děti zlobí? Čapek, Robert 2007 Článek v periodikách Ne
Muž v roli otce či partnera anorektičky či bulimičky Černá, Ria 2008 Článek v periodikách Ano
Webináře [elektronický zdroj] : pozitiva a negativa Černý, Michal 2013 Článek v periodikách Ano
Kochleární implantát a jeho přínos pro mladé lidi Černý, Tomáš, Motejzíková, Jitka 2013 Článek v periodikách Ne
Prarodiče, rodiče a vnoučata : o emočních, vztahových a komunikačních úskalích Cesari Lusso, Vittoria 2011 Monografie a sborník Ne
Preventing burnout syndrome in interpreting profession [elektronický zdroj] Česká komora tlumočníků znakového jazyka 2009 Multimediální nosič Ne
Alternativní a augmentativní komunikace Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Antonín a Lucie Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Zrakoví terapeuti Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Bazální stimulace Česká televize - Klíč 2010 Videozáznam Ano
Jak podpořit vývoj dětí — SZŠ Poděbrady — Sdružení iSEN Česká televize - Klíč 2011 Videozáznam Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS