Zobrazit menuSkrýt menu

Výroční zpráva a neziskové organizace

Publikováno: 3. 3. 2013, aktualizováno: 9. 5. 2019

klávesnice notebooku a ruceVýroční zpráva je dokument, který zpřehledňuje činnost a hospodaření organizace za kalendářní rok, má informační a prezentační funkci a je považována za jeden z projevů transparentnosti nestátní neziskové organizace.

Co výroční zpráva musí obsahovat a které nestátní neziskové organizace mají povinnost zprávu vždy do šesti měsíců po skončení kalendářního roku vydat, ukládá zákon č. 106/1999 Sb. (§ 18), o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Povinnost předkládat výroční zprávu mají například:

Důležité atributy výroční zprávy

Protože výroční zpráva slouží jako nástroj komunikace mezi danou organizací a vnějším světem, měla by být:

 • pravdivá a otevřená,
 • jasně strukturovaná a přehledná – měla by poskytnovat představu o směřování a vývoji organizace,
 • jednoduchá s maximálním množstvím konkrétních údajů o činnosti a hospodaření organizace,
 • nápaditá a graficky zajímavá – doplněná obrázky, grafy, fotografiemi, pomyslnou „třešničkou na dortu“ je pak lákavý obal,
 • „o lidech“ a „pro lidi“ – proto její součástí bývá poděkování.

Výroční zpráva obvykle obsahuje:

 • úvodní slovo, ve kterém je shrnuto směřování organizace v uplynulém období, většinou obsahuje nějakou pochvalu, zmínku o tom, co se v posledním roce podařilo a kdo k tomu přispěl,
 • informace o činnosti, poslání a historii organizace,
 • informace o lidech zajišťujících provoz organizace (od správní rady až po dobrovolníky),
 • přehled činností a jejich výsledky v uplynulém období,
 • informace o plnění plánů a o rozpočtu,
 • informace o majetku a závazcích,
 • informace o výnosech a nákladech.

Strukturu a obsah výroční zprávy ovlivňuje také to, o jaký typ organizace se jedná. Může obsahovat například i zmínku o plánech organizace v dalším roce činnosti. Podrobně jsou například popsány náležitosti výroční zprávy evidované právnické osoby dle zákona o církvích (§ 16a odst. 5 tohoto zákona).

Komu je výroční zpráva určena?

Výroční zpráva je určena nejen členům organizace, ale i spřáteleným organizacím a široké veřejnosti, jakož i potenciálním sponzorům organizace – bez nejmenších pochyb je tedy součástí marketingové komunikace organizace a budování image. Dostává se do rukou důležitým osobnostem, sponzorům, zájemcům o danou problematiku, ale také spolupracovníkům organizace. S tím vědomím by měla být organizací připravována.

Ideálním obdobím pro distribuci výroční zprávy je období duben–květen. Obvykle je zasílána:

 • všem členům statutárních, kontrolních a dalších orgánů,
 • zaměstnancům, spolupracovníkům a dobrovolníkům,
 • všem sponzorům, dárcům a poskytovatelům finančních prostředků,
 • spolupracujícím organizacím a sdružením, jejichž je organizace členem,
 • příslušným informačním střediskům, orgánům státní správy a samosprávy.

Organizace nezřídka umísťují své výroční zprávy i na své webové strany, určitý počet kusů ukládají do svých archivů a nechávají k nahlédnutí případným zájemcům.

Zdroje informací:
http://www.materska-centra.cz/
http://www.vyrocnizprava.cz/

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Článek připravila Mgr. Zuzana Ježková.

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně. 

Autor článku

Mgr. Filip Vyskočil

Advokát, specializující se na občanské, dědické, trestní a přestupkové právo, se zvláštním zřetelem na služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů.

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS