Zobrazit menuSkrýt menu

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Autor: Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky | Rok vydání: 2002 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO náboženství, náboženská víra, svoboda náboženství, víra, církev

Zákon o svobodě náboženského vyznání a o postavení církví a náboženských společností.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb002-02.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-27-listopadu-2001-o-svobode-nabozenskeho-vyznani-a-postaveni-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-cirkvich-a-nabozenskych-spolecnostech-2987.html.

Poznámka: Zákon je známý i pod svým triviálním názvem "Zákon o církvích", příp. "Zákon o církvích a náboženských společnostech".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS