Zobrazit menuSkrýt menu

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Autor: Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky | Rok vydání: 1999 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Dárcovství | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO zákon, norma, právní dokument, informace, právo, svobodný přístup, výjimka

Zákon ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb039-99.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-11-kvetna-1999-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-1547.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS