Zobrazit menuSkrýt menu

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Autor: Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO občanský zákoník, novela, nová verze

Občanský zákoník.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2012/sb0033-2012.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-unora-2012-obcansky-zakonik-18840.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS