Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
(Svobodné) waldorfské školy Kranich, Ernst Michael, Sommer, P. 2000 Monografie a sborník Ne
20 let společnosti DUHA Česká televize – Klíč 2012 Videozáznam Ano
Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole : texty pro studijní disciplínu Teorie výchovy Krejčová, Věra 2005 Monografie a sborník Ne
Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti Rýdl, Karel 1994 Monografie a sborník Ne
Alternativní přístupy ve výuce na Základní škole praktické Lepková, Jana 2007 Diplomová práce Ne
Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků Pitnerová, Pavla 2009 Rigorózní práce Ano
Arteterapie s dětmi Dalley, Tessa, Case, Caroline 1995 Monografie a sborník Ne
Asistence lidem s postižením a znevýhodněním : praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty Uzlová, Iva 2010 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga jako jeden z činitelů výchovně-vzdělávacího procesu v systému základního školství Rábová, Zuzana 2012 Diplomová práce Ano
Ať žije škola: daltonská výuka v praxi Wenke, Hans, Röhner, Roel 2000 Monografie a sborník Ne
Bambiriáda 2013 Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Benefiční bazárek nadace Divoké husy Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Benefiční módní přehlídka občanského sdružení Smíšek Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Bilance projektu Pomozte dětem - Blanka Šrámková Český rozhlas 6 - Zaostřeno na lidská práva 2009 Audiozáznam Ano
České školství podle zprávy OECD vyřazuje znevýhodněné žáky Česká televize - Události 2012 Videozáznam Ano
Česko-francouzské dny v Ostravě : XII. ročník : [ve dnech 11.-14.10.2004] : integrace, handicap Ostrava (město) 2004 Monografie a sborník Ne
Česko-německá spolupráce střediska Arkádie a organizace Lebenshilfe Altmark West Česká televize - Klíč 2013 Videozáznam Ano
Chráněné dílny - Vyšehrad 2013 Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Co dělá asistent pedagoga Berka, Vít 2006 Článek v periodikách Ano
Co je rozmanité a co je společné v inkluzivní škole z hlediska Ukazatele inkluze Slowík, Josef 2018 Článek v periodikách Ano
Co je to mentální retardace? Mertin, Václav 2013 Článek v periodikách Ne
Co nevíte o dvojčatech Vítková Rulíková, Klára 2009 Monografie a sborník Ne
Dávky a příspěvky pro rodiče dětí se ZP - změny od ledna 2012 Koutová, Jitka, Vacková, Natálie Není znám Monografie a sborník Ano
Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k ... : komentář, platná znění právních předpisů, vzory tiskopisů Beck, Petr 2012 Monografie a sborník Ne
Den otevřených dveří v Duze Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Děti ze základní školy Jarov rozdávaly šeky Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Dílny tvořivosti: Naděje a obavy o budoucnost dětí a rodinných příslušníků, kteří nejsou zcela soběstační Konrádová, Tereza 2009 Článek v periodikách Ano
Dítě s ADHD ze sociálně znevýhodněného prostředí Koutová, Jitka 2011 Diplomová práce Ano
Dítě se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v rodinné terapii : učební text Plevová, Marie 2007 Monografie a sborník Ne
Domov sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Dvě poznámky k osobám zdravotně znevýhodněným a zdravotně postiženým Bičáková, Olga 2006 Článek v periodikách Ne
Dvojčata: jejich vývoj a výchova Vítková Rulíková, Klára 2008 Monografie a sborník Ne
Dvojčata: péče o děti, jejich zdravý vývoj a výchova Vítková Rulíková, Klára 2008 Monografie a sborník Ne
Dvojnásobné štěstí Vítková Rulíková, Klára 2001 Článek v periodikách Ano
Edukace dětí předškolního věku se zdravotním znevýhodněním Činčurová, Hana 2010 Diplomová práce Ano
Edukace žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace na základní školu uplatňující koncept alternativního vzdělávacího programu Začít spolu Krčálová, Hana 2009 Diplomová práce Ano
Equal treatment for people with mental retardation: having and raising children Field, Martha A., Sanchez, Valerie A. 2001 Monografie a sborník Ne
Faktory ovlivňující úspěšnou integraci žáků se zdravotním postižením na základních školách Lišková, Radka 2016 Diplomová práce Ano
Grunnlaget : metoda, která učí děti učit se Kovalčík, Martin 2011 Článek v periodikách Ano
Handicapované a znevýhodněné děti – Anna Šabatová Česká televize - Sama doma 2010 Videozáznam Ano
Hasičský záchranný sbor — Downův syndrom Česká televize - Pomáhejme si 2008 Videozáznam Ano
Hledat pevnou hranici mezi mentálně postiženými a sociálně znevýhodněnými je nesmysl Mertin, Václav 2010 Článek v periodikách Ano
Hospitalizované dítě v léčebně pro děti s poruchami páteře Poličanská, Danuše 2009 Diplomová práce Ano
Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?: (edukační přístupy u poruch aktivity) Švamberk Šauerová, Markéta 2016 Monografie a sborník Ne
Hyperaktivní děti - PaeDr. Hana Žáčková Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Individuální vzdělávací plán Jucovičová, Drahomíra, Budíková, Jaroslava 2006 Článek v periodikách Ne
Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Jucovičová, Drahomíra 2009 Monografie a sborník Ne
Inkluze Česká televize, Škrdlant, Tomáš 2018 Videozáznam Ano
Inkluzivní a kognitivní edukace: sborník přednášek Feuerstein, Reuven, Engels, Peetjie, Lebeer, Jo, Štech, Stanislav, Feuerstein, Rafi, Buckley, Sue, Falik, Louis H., Kozulin, Alex, Haug, Peder, Ianes, Dario, Pokorná, Věra, Kafková, Naděžda, Pokorná, Marta, Ustohalová, Miluše, Roth, Maria, Vojtová, Věra, Málková, Gabriela, Sonnesyn, Guvor, Vaughan, Mark, Hájková, Vanda, Janssens, Albert, Hansen, Andreas, Smreková, Mária, Arvay, Fruzsina, Dzúrová, Dagmar, Gatica, Fernando González, Espinoza, Chetty, Pérez, Teresa, Morales, Alejandra, Atier, Paulette, Arévalo, Rita, Hol, Katinka, Engels-Geurts, Netty, Kinard, James T., Hejný, Milan, Ben-Hur, Meir, Jirotková, Darina, Kratochvílová, Jana, Májová, Ludmila, Katborg, Marianne, Clasen, Stine, Tébar Belmonte, Lorenzo, Rýdlová, Dagmar, Grešlová, Klára, Kaslová, Dagmar, Cabanová, Vlasta, Skotáková, Hana, Kováčová, Barbora, Alsenoy, Susan van, Werner, Sidsel, Hastein, Hallvard, Pino-Pasternak, Deborah, Whitebread, David, Krastina, Elfrida, Berzina, Zenija, Kraukle, Sandra, Zake, Daiga, Horázná, Marie, Stará, Miloslava 2006 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS