Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí

Autor/ka
Marie Vítková
Věra Vojtová
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Souhrn anotací příspěvků konference o problematice vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním konané na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity ve dnech 16. a 17. září 2009.