Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením Keblová, Alena 1998 Monografie a sborník Ne
Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole Pulda, Miloš 2000 Monografie a sborník Ne
Interakce ve veřejném prostoru z pohledu osob s postižením [rukopis] Čípová, Veronika 2011 Bakalářská práce Ano
já mám právo řídit svůj život Lečbych, Martin 2006 Článek v periodikách Ne
Jak dostat do škol asistenty pedagoga Skoupá, Anna 2008 Článek v periodikách Ne
Jak integrovat nevidomé žáky Wagenknechtová, Zdeňka, Matějková, Veronika 2008 Článek v periodikách Ne
Jak řešit výuku mimořádně nadaných žáků ve školním vzdělávacím programu Kratochvílová, Jana, Fialová, Hana, Havel, Jiří 2008 Článek v periodikách Ne
Jak romské děti studují v Anglii? / Romské děti zbytečně v praktických školách? Česká televize - Události 2012 Videozáznam Ano
Jak se chovat k postiženým lidem Česká televize – Jeden společný svět 2010 Videozáznam Ano
Jak se daří integrace? - Ludmila Štvánová Český rozhlas - Regina - Třináctka 2013 Audiozáznam Ano
Jak se žije dětem s postižením : problematika pěti typů zdravotního postižení Chvátalová, Helena 2012 Monografie a sborník Ne
Jak vietnamské děti k českým příbuzným přišly - Lucie Benešová a Daniela Vrbová Český rozhlas Plus - Zaostřeno 2013 Audiozáznam Ano
Jak vrstevníci přijímají své spolužáky s poruchou autistického spektra? Nováková, Jana 2012 Článek v periodikách Ne
Jak žijí hluchoslepí Rečková, Ivana 2005 Článek v periodikách Ne
Jakub Přichystalová, Jarmila 1996 Článek v periodikách Ne
Jaroslava Jones o integraci dospívajících z dětských domovů Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Karambol 2012 Audiozáznam Ano
Jazykové hry Pišlová, Simona 2016 Monografie a sborník Ne
Je integrace u hyperkinetického dítěte vždy nejlepším řešením? Michalová, Zdeňka 2005 Článek v periodikách Ne
Jednání u kulatého stolu speciálních pedagogů - surdopedů Hrmová, Jana 2009 Článek v periodikách Ne
Jiná barva, jiná řeč Těthalová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Jsem doma tam, kde žiji Císařová, Pavla 2005 Článek v periodikách Ne
Jsme školou inkluzivní - školou pro všechny? : analýza škol, ukázky argumentace ... Kratochvílová, Jana, Fialová, Hana, Havel, Jiří 2010 Článek v periodikách Ne
Jsou děti zařazené do "zvláštních škol" znevýhodňovány? Švancar, Radmil 2009 Článek v periodikách Ne
Jsou jiní - co s nimi? Koucká, Pavla 2007 Článek v periodikách Ne
Jsou školy připravené na handicapované? Česká televize - Události v regionech [Ostrava] 2012 Videozáznam Ano
Jubileum první školy s integrací postižených dětí - Anežka Křivánková a Tomáš Anderle Český rozhlas - Brno - Apetýt 2013 Audiozáznam Ano
K mimořádně nadaným se musí přistupovat s rozumem Durmeková, Světlana, Švancar, Radmil 2011 Článek v periodikách Ne
Kam do školy? Proces umísťování dítěte s tělesným postižením do základního vzdělávání [rukopis] Rudolfová, Jitka 2011 Bakalářská práce Ano
Kam směřuje integrace Chvátalová, Helena 2005 Článek v periodikách Ne
Kampaň o autismu Česká televize 2012 Videozáznam Ano
Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí Janotová, Naděžda 1996 Monografie a sborník Ne
Karlínské slavnosti dětí Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Kávový obřad jako integrační procedura - Robert Mikoláš Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Zápisník zahraničních zpravodajů 2013 Audiozáznam Ano
Každé, i slyšící dítě je něčím limitováno Šedivá, Zoja 2000 Článek v periodikách Ne
Když do lavic usednou děti cizinců Štefflová, Jaroslava 2010 Článek v periodikách Ne
Když do školky přicházejí "jiné" děti Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Když kůň pomáhá zajíčkovi Uhrinová, Mária 2011 Článek v periodikách Ne
Když měníme školu Bechyňová, Věra 2001 Článek v periodikách Ne
Když není postižení vidět Švancar, Radmil 2006 Článek v periodikách Ne
Když se chce, tak to jde Marková, Dagmar 1997 Článek v periodikách Ne
Khamoro - občanské sdružení Slovo 21 Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Klíč k posílení integrační politiky obcí : sociální vyloučení Romů a česká společnost Gabal, Ivan, Čada, Karel, Snopek, Jan 2008 Monografie a sborník Ne
Kolik je vlastně dětí s vývojovou poruchou učení? Šmídová, Zuzana, Tejchmanová, Stanislava, Hönigová, Sylva 2006 Článek v periodikách Ne
Komparace přístupů k inkluzivnímu vzdělávání v ČR, Německu a v Anglii (Wales) Vítková, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Komparace vybraných indikátorů inkluzívního vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením v běžné mateřské a základní škole Opatřilová, Dagmar 2011 Článek v periodikách Ne
Kompetence rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem Hanáková, Adéla 2008 Diplomová práce Ano
Komunikační kompetence žáků a učitelů základní školy pro sluchově postižené Hricová, Lenka, Klenková, Jiřina 2011 Článek v periodikách Ne
Komunikační systémy v edukaci žáků s mentálním postižením Kopincová, Michaela 2009 Diplomová práce Ano
Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání Girglová, Veronika 2013 Monografie a sborník Ne
Komunitní vzdělávání jako jedna z dimenzí reinkluze a reintegrace dětí v rodině Smékalová, Lucie 2012 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS