Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Dítě s cukrovkou v mateřské škole Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ano
Dítě s Downovým syndromem v běžné školce Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Dítě s handicapem je pro učitele velká výzva Květoňová-Švecová, Lea, Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Dítě s handicapem v MŠ Uzlová, Iva 2011 Článek v periodikách Ne
Dítě s mentálním postižením ve škole Bendová, Petra, Zikl, Pavel 2011 Monografie a sborník Ne
Dítě se sluchovou vadou patří mezi zdravé vrstevníky Jungwirthová, Iva, Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Dítě se sluchovou vadou v běžné mateřské škole Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Dítě se speciálními potřebami Kerr, Susan 1997 Monografie a sborník Ne
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole Müller, Oldřich 2001 Monografie a sborník Ne
Dítě se zdravotním postižením : sborník informací, podnětů a zamyšlení Bubeníčková, Pavla, Pfeiffer, Jan 1999 Monografie a sborník Ne
Dítě se zrakovým postižením se může ocitnout v sociální izolaci Vachulová, Jana, Vachulová, Markéta, Kochová, Klára 2012 Článek v periodikách Ano
Dlouhodobě nemocní žáci mohou mít problém s učením i s kolektivem Kramulová, Daniela 2006 Článek v periodikách Ne
Do Motýla zavítali Mikuláš s čertem Kepková, Eva, Zavadil, Evžen 2007 Článek v periodikách Ne
Do třídy má přijít hraniční dítě Štefaňáková, Hana 2013 Článek v periodikách Ne
Domino: český jazyk pro malé cizince Škodová, Svatava 2010 Multimediální nosič Ne
Domy na půl cesty a problematika integrace mladých dospělých bez domova do společnosti [rukopis] Rýparová, Tereza 2010 Bakalářská práce Ano
Don't call me shy : preparing shy children for a lifetime of social success Adelman, Laurie 2007 Monografie a sborník Ne
Dopisy Janě : publikace s informacemi pro všechny lidi pečující o osoby s mentálním postižením Červená, Eva 2004 Monografie a sborník Ne
Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení Valachová, Kateřina, Pösl, Tomáš 2009 Monografie a sborník Ano
Downův syndrom : nikdy se nesmíříte Tomková, Eva 2012 Článek v periodikách Ano
Dramatická výchova pro sociálně znevýhodněné romské žáky Coufal, Miroslav 2008 Článek v periodikách Ne
Dům na půl cesty - cesta k samostatnému životu [rukopis] Lišková, Kamila 2008 Diplomová práce Ano
Dům na půli cesty - Iveta Vlášková a klient Michal Joška Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2010 Audiozáznam Ano
Dvě poznámky k osobám zdravotně znevýhodněným a zdravotně postiženým Bičáková, Olga 2006 Článek v periodikách Ne
Dyslexie a jiné poruchy učení Selikowitz, Mark 2000 Monografie a sborník Ne
Easy Czech: elementary Štindl, Ondřej 2008 Monografie a sborník Ne
Edukace dětí v dětských domovech a jejich integrace do společnosti Míková, Zdeňka 2009 Bakalářská práce Ano
Edukace v kontextu sociální exkluze Brtnová-Čepičková, Ivana, Wedlichová, Iva 2008 Monografie a sborník Ne
Edukace žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace na základní školu uplatňující koncept alternativního vzdělávacího programu Začít spolu Krčálová, Hana 2009 Diplomová práce Ano
Edukace žáků s mentálním postižením v období povinné školní docházky Budínová, Barbora 2011 Diplomová práce Ano
Edukace žáků s mentálním postižením ve speciální třídě v základní škole Ouředníčková, Petra 2010 Diplomová práce Ano
Eva Linhartová — Lenka Michalíková — Irena Beranová Česká televize - Tah dámou 2012 Videozáznam Ano
Experiment Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm : integrace romských dětí a mládeže do společnosti Mikulášková, Jarmila 2003 Článek v periodikách Ne
Faktory ovlivňující proces integrace žáků se sluchovým postižením Vindišová, Hana 2014 Diplomová práce Ano
Faktory ovlivňující úspěšnou integraci žáků se zdravotním postižením na základních školách Lišková, Radka 2016 Diplomová práce Ano
Férová škola volá po spravedlivém prostředí pro všechny Pikalová, Iva, Tannenbergerová, Monika, Švancar, Radmil 2011 Článek v periodikách Ne
Festival Fimfárum Česká televize – Klíč 2011 Videozáznam Ano
Filmový festival „Mental Power Prague Film Festival“ HENDAVER 2010 Videozáznam Ano
Handicapované děti v základních školách Česká televize - Události v regionech [Ostrava] 2012 Videozáznam Ano
Hanička je sluníčko : postižené dívce lékaři nedávali naději, že bude chodit Nouza, Jan 2008 Článek v periodikách Ne
Heterogenní prostředí je pro děti to nejlepší Trunda, Jiří, Foist, Vladimír, Habart, Tomáš 2013 Článek v periodikách Ne
Hledat pevnou hranici mezi mentálně postiženými a sociálně znevýhodněnými je nesmysl Mertin, Václav 2010 Článek v periodikách Ano
Hluchoslepí a možnosti integrace Jakeš, J. 1998 Článek v periodikách Ne
Hodnoty a rodina Sámelová, Simona 2010 Článek v periodikách Ne
Homosexualita a integrace Lukeš, Dominik 2005 Článek v periodikách Ne
Hrátky s češtinou Pavelka, Roman, Brodecká, Lenka 1998 Monografie a sborník Ne
Hrátky s češtinou II Čechová, Marie, Nejedlý, Petr, Oliva, Karel 2001 Monografie a sborník Ne
Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince Malá, Zdena 2009 Monografie a sborník Ne
Hry pro rozvoj zdravé osobnosti Šimanovský, Zdeněk, Šimanovská, Barbara 2010 Monografie a sborník Ne
I já chci pracovat : o zaměstnávání osob s mentálním postižením Vančura, Jan 2010 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS