Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Vzdělávací projekt dětí byl úspěšný : dobrá zpráva pro Chebsko Šmatová, Nataša 2010 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání handicapovaných dětí u nás Ústav pro informace ve vzdělávání 2008 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání se zdravotním postižením Česká televize – Klíč 2011 Videozáznam Ano
Vzdělávání v sociokulturním kontextu: diverzita a vzdělávací bariéry : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Brtnová Čepičková, Ivana 2008 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v Jihomoravském kraji : realizace výzkumného záměru Bazalová, Barbora 2010 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vítková, Marie, Bartoňová, Miroslava 2007 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích Bazalová, Barbora 2006 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku : zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencis, Teacher Education College Bazalová, Barbora, Fialová, Ilona 2008 Článek v periodikách Ne
Vzdělávat se společně, nebo odděleně? Straková, Jana, Švancar, Radmil 2009 Článek v periodikách Ne
Z analýzy individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009 Článek v periodikách Ne
Z dětského domova na chvilku do rodiny Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole : možnosti integrace na ZŠ a SŠ Vosmik, Miroslav, Bělohlávková, Lucie 2010 Monografie a sborník Ne
Žáci s tělesným postižením na monoski Ješina, Ondřej, Rybová, Lucie, Kvasnička, J. 2010 Článek v periodikách Ne
Žáci z jiných etnik : problém pro žáky, nebo učitele? Ševčíková, Jaroslava 2009 Článek v periodikách Ne
Začít spolu - Open Society Fund anonymní dílo 1996 Článek v periodikách Ne
Zahrada českého jazyka: čtyři roční období: učebnice češtiny pro cizince Froulíková, Lenka 2002 Monografie a sborník Ne
Zahraniční dobrovolníci děti vždy obohatí Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Zajíček na koni Hana Kosová 2011 Videozáznam Ano
Zajíček na koni - Bučovice Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Žák s kombinovaným postižením v základní škole Zikl, Pavel 2008 Článek v periodikách Ne
Žák se zdravotním postižením ve třídě Drugdová, Václava 2012 Diplomová práce Ano
Základní kulturní a sociální mechanismy významné pro úspěšnou integraci žáků a studentů se specifickými potřebami : soubor vybraných textů Přívratský, Vladimír, Teodoridis, Vasilis, Vančata, Václav 2010 Monografie a sborník Ne
Základní škola Pramínek - děti a pedagogové Český rozhlas - Brno - Apetýt 2014 Audiozáznam Ano
Základy klinické adiktologie Kalina, Kamil, Miovský, Michal 2008 Monografie a sborník Ne
Zaměstnavatelnost zdravotně postižených občanů [rukopis] Adamová, Markéta 2008 Bakalářská práce Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu sourozenců mentálně postižených Tereza Horáčková (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd) Není znám Výzkumy Ano
Zažít město jinak - Centrum integrace dětí a mládeže Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Zdravotně postižené děti potřebují asistenci doma i ve škole Gabriel, Josef 2005 Článek v periodikách Ne
Zdravotně postižené děti v běžných školách Český rozhlas - Pardubice - Máme hosty 2011 Audiozáznam Ano
Zdravotně postižení a znevýhodnění žáci v regionálním školství Vančurová, Jindřiška 2011 Článek v periodikách Ne
Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí Pančocha, Karel 2010 Monografie a sborník Ne
Životní šance mladistvých po odchodu z dětského domova [rukopis] Veselá, Jana 2008 Diplomová práce Ano
Zjišťování postojů laické veřejnosti k výchově postižených dětí [rukopis] Sluková, Aneta 2007 Bakalářská práce Ano
Zkušenosti matek dětí s těžším mentálním postižením [rukopis] Man, Vojtěch 2011 Bakalářská práce Ano
Zkušenosti z USA: ... Šťástková, Zlata, Bradley, Jana 2011 Článek v periodikách Ne
Zlínské Centrum Slunečnice vzdělává a připravuje na zaměstnání desítky postižených lidí Český rozhlas 2013 Audiozáznam Ano
Zpět do společnosti Šimek, Milan 2006 Monografie a sborník Ne
Zpráva o stavu romských komunit v České republice 2004 ; Koncepce romské integrace Rada vlády pro záležitosti romské komunity (instituce) 2005 Monografie a sborník Ne
Zrakově postižené dítě Keblová, Alena 2001 Monografie a sborník Ne
Zrakově postižení a nebezpečí bezhlavé integrace Šmrhová, Iva, Švancar, Radmil 2009 Článek v periodikách Ano
Zrakové postižení očima žáků běžné základní školy Suková, Andrea 2015 Diplomová práce Ano
Ztráta bydlení a možnost reintegrace do společnosti: sociální vyloučení Mikeszová, Martina 2011 Článek v periodikách Ne
Zvláštní škola a její vzdělávací program Cibochová, Alžběta, Švancar, Radmil 2006 Článek v periodikách Ne
Zvyšování kompetencí učitelů 1. stupně základní školy pro zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do školní tělesné výchovy Ješina, Ondřej, Miklánková, Ludmila, Vyhlídal, Tomáš 2013 Článek v periodikách Ano

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS