Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Problém dětská mozková obrna Severa, Stanislav 1996 Článek v periodikách Ne
Problematika zaměstnávání zdravotně postižených osob [rukopis] Krocová, Andrea 2000 Bakalářská práce Ne
Problémové správanie u detí - niektoré príčiny a možnosti pomoci Horňáková, Marta 2013 Článek v periodikách Ne
Problémy integrácie Rómov do európskej spoločnosti Samko, Emil 2000 Článek v periodikách Ne
Program environmentální výchovy pro žáky se zrakovým postižením Krásná, Soňa 2010 Diplomová práce Ano
Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje : podpora začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání Lebeer, Jo 2006 Monografie a sborník Ne
Programy sociální integrace [elektronický zdroj] Člověk v tísni (společnost) Není znám Monografie a sborník Ano
Projekt Ruku v ruce Knihovna Jiřího Mahena v Brně Není znám Monografie a sborník Ne
Projekty zaměřující se na pomoc při přípravě dětí z dětského domova na odchod do života [rukopis] Šenkeříková, Denisa 2009 Bakalářská práce Ano
Proměny primárního vzdělávání v ČR Spilková, Vladimíra 2005 Monografie a sborník Ne
Průběh školní integrace chlapce s kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny Dobrovolná, Bohumila 2009 Diplomová práce Ano
Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy: závěrečná zpráva projektu Pacíková, Lucie, Klepková, Judita, Krejčíř, Petr, Tollarová, Blanka, Vaněčková, Jitka, Holubová, Kateřina, Koropecká, Markéta, Matysová, Barbora, Oplíštilová, Barbora, Železná, Lada, Rakušanová, Františka 2010 Výzkumy Ano
Průzkum zjišťoval, jak tráví děti se zdravotním postižením volný čas Český rozhlas 7 - Radio Praha 2010 Audiozáznam Ano
Prvky Montessori v běžné základní škole Štefflová, Jaroslava 2013 Článek v periodikách Ano
Psychologie pro učitelky mateřské školy Gillernová, Ilona, Mertin, Václav, Šturma, Jaroslav, Šulová, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Psychopedie: teoretické základy a metodika Valenta, Milan, Michalík, Jan, Müller, Oldřich, Dosedlová, J., Jurkovičová, P. Kozáková, Z., Vítková, Marie, Mužáková, M., 2013 Monografie a sborník Ne
Psychorehabilitační kurzy pro rodiče s dětmi raného věku se zdravotním postižením Houdková, Zuzana 2008 Monografie a sborník Ne
R-mosty - šance pro Romy i "bílé" anonymní dílo 2003 Článek v periodikách Ne
Raná péče a integrace postižených dětí - Tereza Kabourková Český rozhlas - Plzeň - Poradíme Vám 2012 Audiozáznam Ano
Raná péče a integrace zrakově postižených dětí [rukopis] Chaloupková, Kateřina 2006 Bakalářská práce Ano
Rehabilitace za barovým pultem Hučín, Jakub 2003 Článek v periodikách Ne
Rehabilitační pomoc rodinám na Ostravsku — Taneční představení vozíčkářů a herců Česká televize - Klíč 2009 Videozáznam Ano
Říkali mi, že z toho vyroste : kluk s Aspergerovým syndromem dnes navštěvuje normální školu Těthalová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Riziková mládež v současné společnosti : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané pod záštitou projektu PHARE 2003 Truhlářová, Zuzana, Smutek, Martin 2006 Monografie a sborník Ne
Rok v Adélce - bude i příští? Špitzer, Jan, Kliková, Zuzana 2005 Článek v periodikách Ne
Role asistenta pedagoga při integraci dítěte s DMO v mateřské škole Němcová, Blanka 2010 Diplomová práce Ano
Role nestátních neziskových organizací při reintegraci týraných dětí do společnosti : srovnávací studie Klokánků a Oddělení sociálně-právní ochrany dětí [rukopis] Brzáková, Iveta 2010 Diplomová práce Ano
Romové - není na čem stavět? Sekot, Aleš 2010 Článek v periodikách Ne
Romové a obec : 17. setkání Hnutí R v Pardubicích, 7.-9. prosince 2000 Balvín, Jaroslav 2001 Monografie a sborník Ne
Romové v české společnosti Navrátil, Pavel 2003 Monografie a sborník Ne
Romové, otázky a hledání odpovědí Prokešová, Miriam 2010 Monografie a sborník Ne
Romská otázka? Už dnes je pozdě Tulia, Petr 2010 Článek v periodikách Ne
Romské integrační projevy na okrese Vyškov Neckař, Petr 2001 Článek v periodikách Ne
Romští žáci jsou ve škole méně úspěšní, protože nevyužívají svých schopností La Sala, Zdeňka 2008 Článek v periodikách Ne
Romští žáci ve škole stále neúspěšní Horáčková, Marie 2008 Článek v periodikách Ano
Rozhledna sociální integrace : katalog příkladů dobré praxe v oblasti romské integrace Vendlová, Veronika 2008 Monografie a sborník Ano
Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku Bytešníková, Ilona 2007 Monografie a sborník Ne
Rozvoj řeči u dětí se sluchovým postižením prostřednictvím didaktických her a cvičení Vacková, Lada 2015 Diplomová práce Ano
Rozvoj sociálních dovedností ohrožených dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život Běhounková, Leona 2011 Disertační práce Ano
Rub a líc integrace sluchově postižených žáků Ramsey, Claire L. 2004 Článek v periodikách Ne
Rušení praktických škol - záměr, nebo zástěrka? Šedivá, Olga 2012 Článek v periodikách Ne
Rušení zvláštních škol? : za současné situace spíš uškodí Mertin, Václav 2011 Článek v periodikách Ne
RWTTC a Parent Project na Hervis půlmaratonu 20XX Parent Project 2011 Videozáznam Ano
S integrací handicapovaných dětí nemáme vůbec žádné problémy Fečková, Petra 2010 Článek v periodikách Ne
Sborník abstrakt a program konference : III. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí Primární prevence rizikového chování : "specializace versus integrace" Univerzita Karlova v Praze (instituce) 2006 Monografie a sborník Ne
Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit: konané 19.-20. 5. 2011 v Olomouci Vyskočilová, Alena 2011 Monografie a sborník Ne
Schizofrenie z hlediska psychologie osobních konstruktů: teorie, výzkum, psychoterapie Filip, Miroslav 2011 Článek v periodikách Ne
Sdružení Máme otevřeno Hana Kosová 2011 Videozáznam Ano
Sdružení Máme otevřeno - Lenka Milíčová a Šárka Kysilková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2007 Audiozáznam Ano
Sdružení Opři se chce nabídnout oporu dětem z dětských domovů Český rozhlas 7 - Radio Praha 2012 Audiozáznam Ano

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS