Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Dávky a příspěvky pro rodiče dětí se ZP - změny od ledna 2012 Koutová, Jitka, Vacková, Natálie Není znám Monografie a sborník Ano
Waldorfská pedagogika a jiné alternativy Valenta, Milan 1993 Monografie a sborník Ne
Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti Rýdl, Karel 1994 Monografie a sborník Ne
Kontrapunkty integrace zdravotně postižených Jesenský, Ján, Černá, Marie 1995 Monografie a sborník Ne
Arteterapie s dětmi Dalley, Tessa, Case, Caroline 1995 Monografie a sborník Ne
Jak se děti učí Holt, John Caldwell, Kostiha, Stanislav, Tůma, Jiří 1995 Monografie a sborník Ne
Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes Zelinková, Olga 1997 Monografie a sborník Ne
Integrace - znamení doby: sborník z odborné konference Jesenský, Ján 1998 Monografie a sborník Ne
Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka: daltonský plán jako výzva - metody a formy práce na 2. stupni ZŠ a na středních školách Rýdl, Karel 1998 Monografie a sborník Ne
Ať žije škola: daltonská výuka v praxi Wenke, Hans, Röhner, Roel 2000 Monografie a sborník Ne
(Svobodné) waldorfské školy Kranich, Ernst Michael, Sommer, P. 2000 Monografie a sborník Ne
Dvojnásobné štěstí Vítková Rulíková, Klára 2001 Článek v periodikách Ano
Equal treatment for people with mental retardation: having and raising children Field, Martha A., Sanchez, Valerie A. 2001 Monografie a sborník Ne
Vliv organizace zdravotnicko-sociálních služeb pro mentálně,tělesně a sociálně postižené děti na kvalitu odborné péče Winkler, Jiří 2002 Výzkumy Ne
Zdravotně znevýhodněné a nemocné dítě ve školské praxi Balcar, Jan 2002 Monografie a sborník Ne
Integrativní školní (speciální) pedagogika : základy, teorie, praxe : učební text Vítková, Marie 2004 Monografie a sborník Ne
Seznam vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu Burešová, Kateřina, Šefců, Ondřej 2004 Monografie a sborník Ne
Česko-francouzské dny v Ostravě : XII. ročník : [ve dnech 11.-14.10.2004] : integrace, handicap Ostrava (město) 2004 Monografie a sborník Ne
Strategie a návrhy na uskutečnění transformace systému sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2004 Výzkumy Ano
Přijímací zkoušky na SŠ a děti se speciálními potřebami Věříšová, Irena 2005 Článek v periodikách Ne
Nové trendy v předprofesní a profesní přípravě žáků se speciálními potřebami Anderle, Tomáš 2005 Článek v periodikách Ne
Projekt Skládačka nadace Naše dítě - Zuzana Baudyšová Český rozhlas 6 - Zaostřeno na lidská práva 2005 Audiozáznam Ano
Školní poradenská psychologie pro pedagogy Vágnerová, Marie 2005 Monografie a sborník Ne
Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole : texty pro studijní disciplínu Teorie výchovy Krejčová, Věra 2005 Monografie a sborník Ne
Individuální vzdělávací plán Jucovičová, Drahomíra, Budíková, Jaroslava 2006 Článek v periodikách Ne
Dvě poznámky k osobám zdravotně znevýhodněným a zdravotně postiženým Bičáková, Olga 2006 Článek v periodikách Ne
Prevence, transplantace - MUDr. Stanislava Koloušková — Projekt "HoSt Home - Start" - pomoc rodinám s dětmi Česká televize - Sama doma 2006 Videozáznam Ano
Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje : podpora začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání Lebeer, Jo 2006 Monografie a sborník Ne
Integrace mladých osob s postižením na trhu práce z transnacionálního pohledu Pipeková, Jarmila 2006 Článek v periodikách Ne
Visual perception problems in children with AD/HD, autism and other learning disabilities [elektronický zdroj] : a guide for parents and professionals Kurtz, Lisa A. 2006 Monografie a sborník Ne
Osobní asistence: příručka postupů a rad pro osobní asistenty Hrdá, Jana 2006 Monografie a sborník Ne
Osobní asistence, poradenství a zprostředkování Hrdá, Jana 2006 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní a kognitivní edukace: sborník přednášek Feuerstein, Reuven, Engels, Peetjie, Lebeer, Jo, Štech, Stanislav, Feuerstein, Rafi, Buckley, Sue, Falik, Louis H., Kozulin, Alex, Haug, Peder, Ianes, Dario, Pokorná, Věra, Kafková, Naděžda, Pokorná, Marta, Ustohalová, Miluše, Roth, Maria, Vojtová, Věra, Málková, Gabriela, Sonnesyn, Guvor, Vaughan, Mark, Hájková, Vanda, Janssens, Albert, Hansen, Andreas, Smreková, Mária, Arvay, Fruzsina, Dzúrová, Dagmar, Gatica, Fernando González, Espinoza, Chetty, Pérez, Teresa, Morales, Alejandra, Atier, Paulette, Arévalo, Rita, Hol, Katinka, Engels-Geurts, Netty, Kinard, James T., Hejný, Milan, Ben-Hur, Meir, Jirotková, Darina, Kratochvílová, Jana, Májová, Ludmila, Katborg, Marianne, Clasen, Stine, Tébar Belmonte, Lorenzo, Rýdlová, Dagmar, Grešlová, Klára, Kaslová, Dagmar, Cabanová, Vlasta, Skotáková, Hana, Kováčová, Barbora, Alsenoy, Susan van, Werner, Sidsel, Hastein, Hallvard, Pino-Pasternak, Deborah, Whitebread, David, Krastina, Elfrida, Berzina, Zenija, Kraukle, Sandra, Zake, Daiga, Horázná, Marie, Stará, Miloslava 2006 Monografie a sborník Ne
Co dělá asistent pedagoga Berka, Vít 2006 Článek v periodikách Ano
Jak se žije s handicapem Česká televize - Tykadlo 2006 Videozáznam Ano
Pomoc nejmenším Česká televize - Tykadlo 2006 Videozáznam Ano
Dítě se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v rodinné terapii : učební text Plevová, Marie 2007 Monografie a sborník Ne
Zrakově postižené děti v ZOO Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Z jiného pohledu 2007 Audiozáznam Ano
Jak dobýt hrad : památky takřka bez bariér Jančo, Milan, Burešová, Kateřina, Šefců, Ondřej 2007 Monografie a sborník Ne
Mimoškolní péče o děti v Evropě Knotová, Dana 2007 Článek v periodikách Ano
Kvalitní poradenství - záruka kvality života Ludvíková, Libuše, Rafajová, Eva, Podešva, Libor, Bendová, Petra, Holubíková, Miroslava, Kudlík, Jaromír, Bierská, Martina, Němec, Jiří, Souralová, Eva, Skopalová, Jitka, Müller, Oldřich, Krejčířová, Olga, Bodláková, Iva, Růžičková, Veronika 2007 Monografie a sborník Ne
Alternativní přístupy ve výuce na Základní škole praktické Lepková, Jana 2007 Diplomová práce Ne
Rovné šance ve vzdělávání? : v nedohlednu! Welchová, Taťána 2007 Článek v periodikách Ne
Psychologické podmínky vzdělávání zdravotně, sociálně a sociokulturně znevýhodněných lidí Vágnerová, Marie 2007 Monografie a sborník Ne
Statečné děti - Žaneta, Míchal a Jakub Česká televize - Pomáhejme si 2007 Videozáznam Ano
Psychopatologie pro pomáhající profese Vágnerová, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním Fischer, Slavomil, Škoda, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Hyperaktivní děti - PaeDr. Hana Žáčková Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Školy pro mentálně postižené - obecně - PhDr. Jana Zapletalová Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Dvojčata: jejich vývoj a výchova Vítková Rulíková, Klára 2008 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS