Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Specifika profesní přípravy a pedagogická podpora integrovaných studentů s těžkým postižením zraku Urbanová, Alena 2010 Diplomová práce Ano
Pohled rodičů a pedagogů na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vodičková, Monika 2016 Diplomová práce Ano
Žák se zdravotním postižením ve třídě Drugdová, Václava 2012 Diplomová práce Ano
Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti [elektronický zdroj] Masarykova Univerzita (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Zrakové postižení očima žáků běžné základní školy Suková, Andrea 2015 Diplomová práce Ano
Postavení žáka s poruchou autistického spektra ve třídě ZŠ Kunce, Eva 2012 Diplomová práce Ano
"Klubíčko" - postižené dítě v rodině - PhDr. Hana Havlíčková Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků Pitnerová, Pavla 2009 Rigorózní práce Ano
Jak vietnamské děti k českým příbuzným přišly - Lucie Benešová a Daniela Vrbová Český rozhlas Plus - Zaostřeno 2013 Audiozáznam Ano
Vliv vzdělávacích aktivit vybraných NNO v ČR na proces začleňování dětí cizinců do české společnosti Tučková, Karolína 2014 Diplomová práce Ano
Sdružení Opři se chce nabídnout oporu dětem z dětských domovů Český rozhlas 7 - Radio Praha 2012 Audiozáznam Ano
Filmový festival „Mental Power Prague Film Festival“ HENDAVER 2010 Videozáznam Ano
Integrace dětí s Downovým syndromem — Výstava Naše cesta Česká televize - Klíč 2014 Videozáznam Ano
Rozvoj řeči u dětí se sluchovým postižením prostřednictvím didaktických her a cvičení Vacková, Lada 2015 Diplomová práce Ano
Jaroslava Jones o integraci dospívajících z dětských domovů Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Karambol 2012 Audiozáznam Ano
Vrcholový sport jako prostředek integrace zdravotně postižených do společnosti [rukopis] Kozohorský, David 2006 Diplomová práce Ano
Integrace žáka s mentálním postižením do základní školy Zemánková, Drahomíra 2011 Diplomová práce Ano
Integrace studenta s Aspergerovým syndromem na sportovním gymnáziu v pohledu asistenta pedagoga Růžková, Ilona 2016 Diplomová práce Ano
Integrace slepých dětí v Japonsku - Robert Mikoláš Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Zápisník zahraničních zpravodajů 2009 Audiozáznam Ano
Sebepojetí rodiny dítěte s Downovým syndromem v inkluzivní společnosti Koláriková, Jana 2016 Diplomová práce Ano
Benefiční módní přehlídka občanského sdružení Smíšek Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Kávový obřad jako integrační procedura - Robert Mikoláš Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Zápisník zahraničních zpravodajů 2013 Audiozáznam Ano
Přechod integrovaného žáka se zrakovým postižením z prvního na druhý stupeň základní školy Ferdinandová, Anna 2015 Bakalářská práce Ano
Středisko integrace menšin Olomouc - Jana Zapletalová Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2006 Audiozáznam Ano
Integrace/inkluze dětí s poruchou autistického spektra do mateřské školy Muzikantová, Tereza 2016 Diplomová práce Ano
Khamoro - občanské sdružení Slovo 21 Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Festival Fimfárum Česká televize – Klíč 2011 Videozáznam Ano
Multikulturní výchova a neslyšící děti Kosinová, Barbora 2008 Článek v periodikách Ano
Programy sociální integrace [elektronický zdroj] Člověk v tísni (společnost) Není znám Monografie a sborník Ano
Nejasná pravidla kolem přidělování osobních asistentů postiženým dětem Český rozhlas - Region [Vysočina] - Události regionu 2012 Audiozáznam Ano
Edukace žáků s mentálním postižením v období povinné školní docházky Budínová, Barbora 2011 Diplomová práce Ano
Zajíček na koni - Bučovice Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Co se skrývá za slovem "autismus"? Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ano
Analýza procesu integrace žáků s mentálním postižením v běžné základní škole [rukopis] Bartová, Erika 2010 Bakalářská práce Ano
Módní přehlídka občanského sdružení Smíšek Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Petr Příhoda: Romské děti v "praktických" školách Český rozhlas 6 - Názory a argumenty 2012 Audiozáznam Ano
Vidí váš žák na tabuli?, aneb, Nepozornost může být způsobena i zrakovou vadou Vrubel, Martin 2013 Článek v periodikách Ano
Následky rozsáhlého termického úrazu u dětí Zajíček, Robert, Kripner, Jiří, Mauer, Miloš 2010 Článek v periodikách Ano
Průběh školní integrace chlapce s kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny Dobrovolná, Bohumila 2009 Diplomová práce Ano
Připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základního vzdělávání Bartesová, Jiřina 2009 Diplomová práce Ano
MŠ se speciální péčí - V.lasta Gregorová a David Dvořák Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Determinanty inkluzivního prostředí na vybraných základních školách v regionu Vysočina Chybová, Kateřina 2009 Diplomová práce Ano
Komunikační systémy v edukaci žáků s mentálním postižením Kopincová, Michaela 2009 Diplomová práce Ano
Downův syndrom : nikdy se nesmíříte Tomková, Eva 2012 Článek v periodikách Ano
Postižené děti v jedné lavici se zdravými Česká televize - Události v regionech [Brno] 2012 Videozáznam Ano
Rozvoj sociálních dovedností ohrožených dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život Běhounková, Leona 2011 Disertační práce Ano
Dokument neodpovídá na otázku: Jak konkrétně stanovených cílů docílit Kovalčík, Martin, Hůle, Daniel, Bajer, Pavel 2010 Článek v periodikách Ano
Počítače proti bariérám - Eva Hajdušková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2009 Audiozáznam Ano
Integrace postižených dětí v praxi - Jitka Cibulová - Vokatá Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2010 Audiozáznam Ano
Možnosti integrace dítěte se sluchovým postižením v předškolním věku Novotná, Vladimíra 2008 Diplomová práce Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS