Zobrazit menuSkrýt menu

Zvládání emočních problémů školáků

Autor: Stuchlíková, Iva | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, škola, vzdělávání, vzdělání, inteligence, IQ, emoční inteligence, EQ, nestabilita, potíže, obtíže, problémy, emoce, city, pocity, zvládání

V poslední době se často setkáváme s pojmem emoční inteligence.Jde o schopnost prožívat a vyjadřovat emoce, porozumět jim, regulovat je a chápat emoce druhých. Emoce jsou součástí každodenního života dětí, hrají tedy významnou úlohu i ve škole. Učitel, který dětem pomáhá zvládat emoční problémy, přispívá k odstraňování aktuálních výchovných problémů i k úspěšnému řešení životních potíží, které na jeho žáky v budoucnosti čekají. Kniha poskytuje základní poznatky potřebné pro pochopení problematiky emocí a nabízí pohled na to, co lze s emočními problémy v životě školáka dělat. Pomůže učitelům a rodičům i praktickými radami (příklady relaxačních postupů aj.), přičemž není pouhou sbírkou "receptů", ale komentovaným průvodcem, který zároveň upozorňuje i na možná úskalí. Obsahuje řadu podnětných kazuistik, v nichž jsou naznačeny možnosti řešení emočních obtíží školáků.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/100942/pdf.

STUCHLÍKOVÁ, I. a kol.: Zvládání emočních problémů školáků. Praha: Portál, 2005. 170 s. ISBN 978-80-87723-17-3.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS