Zobrazit menuSkrýt menu

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Autor: Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky | Rok vydání: 2004 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO zákon, novela, novelizace, právní předpis, dítě, děti, lékařský pracovník, nelékařské povolání, zdravotní péče

ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.

Původní znění zákona (bez novelizací) v PDF: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb030-04.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-4-unora-2004-o-podminkach-ziskavani-a-uznavani-zpusobilosti-k-vykonu-nelekarskych-zdravotnickych-povolani-a-k-vykonu-cinnosti-souvisejicich-s-poskytovanim-zdravotni-pece-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-nelekarskych-zdravotnickych-povolanich-4935.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS