Zobrazit menuSkrýt menu

Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem

Autor: Kropáčková, Jitka | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, škola, jazyk, mateřský jazyk, cizí jazyk, bilingvní, bilingvismus

Předmětem monografie je výuka žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách v České republice. Pozornost je věnována zejména charakteristice souvisejících pojmů bilingvismus, dvojjazyčnost, žák s odlišným mateřským jazykem a různému chápání těchto pojmů autory.

KROPÁČOVÁ, J. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem. Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 161 s. ISBN 80-244-1511-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS